Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA aicina piedalīties aptaujā “Par cienīgu darbu augstākās izglītības iestāžu mācībspēkiem Latvijā”

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina Jūs piedalīties aptaujā par augstākās izglītības mācībspēku cienīgu darbu. Mums ir svarīgi, lai Jūs aptauju izplatītu un lūgtu aizpildīt pēc iespējas lielākam skaitam mācībspēku! Nozīmīgākie cienīga darba faktori:– darba tiesības, stabilitāte par darbavietas esamību, adekvāts atalgojums- sociālā aizsardzība un vide – statuss, prestižs, nediskriminācija- iespēja pilnveidoties un mācīties, iespēja pašapliecināties, karjeras attīstība- droši un veselībai nekaitīgi darba apstākļi un vide.

Pētījuma mērķis: izpētīt, vai faktori, kas ietekmē augstākās izglītības iestāžu (AII) mācībspēku darbu, ir atbilstoši cienīga darba praksei.  Pētījumā balstīti argumenti mums ir nepieciešami, lai LIZDA varētu efektīvāk pārstāvēt mācībspēku intereses sociālā dialogā ar augstākās izglītības politikas veidotājiem, un panākt, lai tiek uzlaboti mācībspēku darba apstākļi un nosacījumi. Aptaujas anonimitāte tiek garantēta un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Ikviena mācībspēka viedoklis mums ir svarīgs! 

Aptauju lūgums aizpildīt līdz 15. aprīlim norādītajā linkā: https://www.visidati.lv/aptauja/1447244129/?fbclid=IwAR3qDF_OxoCw-5I1F9z8G3OjU0l4G3V2GgDaB2IjGNU7M0nNG7o_QkdIIec