Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA izsaka savus priekšlikumus 2020.gada valsts budžeta izstrādei

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) iestājas par savu biedru tiesībām un interesēm, un vienmēr cenšas būt konstruktīvs sadarbības partneris. LIZDA aktīvi seko un savu iespēju robežās piedalās izglītības un zinātnes politikas veidošanas procesos.

Ņemot vērā, ka valdībā notiek darbs pie likumprojekta ”Par valsts budžetu 2020. gadam” un ”Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam” LIZDA nosūtīja vēstuli Finanšu ministram J.Reiram, Pārresoru koordinācijas centra vadītājam P.Vilkam un Izglītības un zinātnes ministrei I.Šuplinskai ar lūgumu kā prioritāros pasākumus noteikt:

  1. pieprasīt finansējumu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika nodrošināšanai no 2020.gada 1.septembra un augstākās izglītības iestāžu mācībspekiem – no 2020.gada 1.janvāra;
  2. nodrošināt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanu no valsts budžeta bērnu no 1,5 gadu vecuma nodarbinātajiem pedagogiem;
  3. nodrošināt papildus finansējumu augstskolas asistenta amata zemākās darba algas likmes pielīdzināšanai vispārējās izglītības pedagogu zemākai darba algas likmei;
  4. pieprasīt finansējumu Zinātniskās darbības likuma 33. panta otrās daļas pakāpeniskai nodrošināšanai (ikgadēju finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz vienu procentu no iekšzemes kopprodukta);
  5. pieprasīt finansējumu Valsts pētījumu programmām no attiecīgās nozaru ministrijas atbilstoši Zinātniskās darbības likuma 35.panta 2.daļā noteiktajam;
  6. pieprasīt finansējumu Augstskolu likuma 78. panta septītās daļas pakāpeniskai nodrošināšanai (ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums studijām valsts dibinātās augstskolās sasniedz vismaz divus procentus no iekšzemes kopprodukta);
  7. nodrošināt papildus finansējumu atbilstoši MK noteikumu projektam “Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām”;
  8. pieprasīt papildus finansējumu kompetencēs balstītā izglītības satura ieviešanai, jo ir nepieciešams paredzēt pedagoga slodzē apmaksātu darba laiku mācību procesa plānošanai un pedagogu savstarpējai sadarbībai;
  9. nodrošināt finansējumu speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmsskolas izglītības skolotāju izdienas pensiju nodrošināšanai.

LIZDA vienmēr ir gatava aktīvai līdzdalībai un sadarbībai jautājumos, kas skar izglītības un zinātnes nozarē strādājošo intereses.