Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA lūdz Saeimu precizēt budžeta priekšlikumus saistībā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikam vēl nepieciešamo finasējumu

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir nosūtījusī vēstuli Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, Ministru prezidentam A.K.Kariņam, Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), Finanšu ministrijai un Saeimas frakcijām, kurā aicina atbildīgo Saeimas komisiju iesniegt precizētu priekšlikumu par likumprojekta “Par valsts budžetu 2019. gadam” 66. pantu.

  LIZDA vēstulē informē, ka 2019. gada 27. marta Padomes sēdē ir saņēmusi (IZM) vēstuli, kurā norādīts, ka Ministru kabineta (MK) priekšlikums likumprojekta “Par valsts budžetu 2019. gadam” 66. pantam ir sekojošs:

“Noteikt, ka valsts nozīmes reformu īstenošanai valsts budžeta resorā “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” rezervētais finansējums ir ……………. euro, paredzot, ka atbildīgā nozares ministrija pieprasījumu iesniedz Ministru kabinetam lēmumu pieņemšanai. Pēc attiecīgu normatīvo aktu pieņemšanas Ministru kabinetā finanšu ministrs pārdala apropriāciju un attiecīgā resora programmu (apakšprogrammu), ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas ir izskatījusi to un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.”

LIZDA vērš uzmanību, ka līdz 2019. gada 27. martam LIZDA rīcībā bija 2019. gada 20. marta LIZDA organizētā piketa pārrunu laikā Saeimas un valdības pārstāvju iedotā MK priekšlikuma grozījumiem likumprojektā “Par valsts budžetu 2019. gadam” redakcija:

“Noteikt, ka pedagogu darba samaksas nodrošināšanai no 2019.gada 1.septembra valsts budžeta resorā “74. gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” rezervētais finansējums 2019.gada četriem mēnešiem ir līdz ……………. euro, paredzot, ka finansējuma apmērs tiek precizēts atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajiem aprēķiniem, nepārsniedzot rezervēto summu. Kopējos finanšu resursus iegūt, sakārtojot izglītības iestāžu tīklu, efektivizējot izglītības procesu un piešķirot šajā pantā minēto valsts budžeta finansējumu un pašvaldību finansējumu ar nosacījumu, ka tiek veikta izglītības iestāžu reforma. Pēc attiecīgu normatīvo aktu pieņemšanas Ministru kabinetā finansējums tiks pārdalīts uz attiecīgo resoru un programmu/apakšprogrammu, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 5 darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas ir izskatījusi to un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.”

Arodbiedrība atgādina, ka piketa pārrunu laikā tika panākta vienošanās, ka LIZDA izanalizēs Saeimas un valdības pārstāvju piedāvāto priekšlikumu 66.panta redakcija likumprojektā “Par valsts budžetu 2019. gadam”, par ko informēs pēc LIZDA Padomes ārkārtas sēdes 27.03.2019.

Saeimas un valdības pārstāvji, kuri piedalījās piketa pārrunās ar LIZDA biedriem, informēja, ka precizētais priekšlikums tiks iesniegts no Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas pēc 21.03.2019. Diemžēl starplaikā starp LIZDA Padomes ārkārtas sēdi un iesniegto priekšlikumu izskatīšanu Saeimas atbildīgajā komisijas sēdē, tika iesniegts MK priekšlikums – 66.panta redakcija likumprojektā “Par valsts budžetu 2019. gadam”, kas netika apspriesta ar LIZDA.

Tā kā 2019. gada 27. martā Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija apstiprināja priekšlikumu likumprojekta “Par valsts budžetu 2019. gadam” 66. panta redakcijai, ko LIZDA no IZM saņēma tikai 2019. gada 27. martā, atkārtoti iesniedzam priekšlikumu precizēt MK priekšlikuma redakciju, izsakot to šādi:

“Noteikt, ka pedagogu darba samaksas paaugstinājuma nodrošināšanai, pamatojoties uz MK 2018. gada 15. janvāra rīkojumu Nr.17, no 2019. gada 1. septembra valsts budžeta resorā “74. gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” rezervētais finansējums 2019. gada četriem mēnešiem ir 9 376 015 euro, paredzot, ka finansējuma apmērs tiek precizēts atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajiem aprēķiniem, nepārsniedzot rezervēto summu. Pēc grozījumu MK noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” pieņemšanas (ne vēlāk kā līdz 2019. gada 21. maijam) finansējums tiks pārdalīts uz attiecīgo resoru un programmu/apakšprogrammu.”

LIZDA norāda, ka likumprojekta “Par valsts budžetu 2019. gadam” panta redakcija, kas tika apstiprināta 2019. gada 27. marta Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, nedod pārliecību, ka rezervētais finansējums tiks paredzēts pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei no 2019. gada 1. septembra, jo ir atkarīgs no valsts nozīmes reformu īstenošanas. LIZDA lūdz sniegt skaidrojumu, ko ietver “valsts nozīmes reformas”- vai šīs reformas ietver piketa pārrunu laikā IZM piedāvāto reformu plānu?

LIZDA atkārtoti norāda, ka ir iniciējusi vairākas no IZM rīcības plānā pedagogu algu kāpinājuma indikatīvo rādītāju sasniegšanai un kopējo finanšu resursu iegūšanai (rīcības plāns), norādītajām reformām:

1. Pašvaldību izglītības un skolu tīkla sakārtošanas stratēģiju iesniegšana (29.03.2019.);

2. Pirmo datu analīze skolu tīkla sakārtošanas procesā (17.04.2019., seminārs Izglītības pārvalžu darbiniekiem);

3. Administratīvi teritoriālās reformas un paredzamā skolu tīkla “salāgošana” (29.04.2019.);

4. IZM skolu tīkla un pamatvajadzību groza aprēķinu modeļa prezentēšana (14.05.2019.);

5. Efektivizācijas pasākumu modeļi:

5.1. Izglītības kvalitātes kritēriji (precizējot MK noteikumus Nr.583),

5.2. Vidējās izglītības posms (standarts, skolu tipi, to loma, rādītāji),

5.3. Jauno pedagogu sagatavošanas programma,

5.4. Mācību metodiskais un finansiālais atbalsts skolotāju individuālās izaugsmes, kvalifikācijas paaugstināšanai (jūnijs);

6. Birokratizācijas mazināšana, pārskatot statistikas, citu atskaišu, t.sk. Eiropas projektu, prasības (augusts – septembris).

LIZDA pauž atbalstu un ir gatava sadarboties IZM piedāvātā rīcības plāna īstenošanā. Tomēr norāda, ka iepriekšminēto reformu īstenošana nenodrošinās nepieciešamo finansējumu pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei no 2019. gada 1. septembra, ko mutiski apliecināja arī izglītības un zinātnes ministre I.Šuplinska. 2019. gada 27. marta LIZDA Padomes ārkārtas sēdē ministre apliecināja, ka IZM rīcības plānā pedagogu algu kāpinājuma indikatīvo rādītāju sasniegšanai norādīto reformu īstenošana nepieciešamo finansējumu pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei varētu nodrošināt tikai vidējā termiņa budžetam, bet ne no 01.09.2019.