Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA lūdz steidzamības kārtā veikt grozījumus likumā “Par valsts budžetu 2019.gadam”

2019. gada 10. jūnijā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) nosūtīja vēstuli Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, Jauno konservatīvo frakcijai, Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” frakcijai, Zaļo un Zemnieku savienības frakcijai, frakcijai “JAUNĀ VIENOTĪBA”, frakcijai “KPV LV”, frakcijai “Attīstībai/Par!”, Frakcijai “SASKAŅA”, pie Saeimas frakcijām nepiederošam deputātam Aldim Gobzemam, pie Saeimas frakcijām nepiederošai deputātei Lindai Liepiņai un pie Saeimas frakcijām nepiederošai deputātei Jūlijai Stepaņenko, lūdzot steidzamības kārtā veikt grozījumus likumā “Par valsts budžetu 2019. gadam”.

LIZDA rosina Saeimas deputātus iesniegt grozījumus likuma “Par valsts budžetu 2019. gadam” 58. pantā, izsakot to jaunā redakcijā, jo esošā redakcija ierobežo pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra.

Spēkā esošā redakcija: “Noteikt, ka valsts nozīmes reformu īstenošanai valsts budžeta resorā “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” rezervētais finansējums ir 7 070 000 EUR, paredzot, ka atbildīgā nozares ministrija pieprasījumu iesniedz Ministru kabinetam (MK) lēmuma pieņemšanai. Pēc tam kad MK ir pieņēmis attiecīgus normatīvos aktus, finanšu ministrs pārdala apropriāciju uz attiecīgā resora programmu (apakšprogrammu), ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir izskatījusi to un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.”

2019. gadā 7. jūnijā publiskajā telpā tika izplatīta ziņa, ka izglītības nozares valsts nozīmes reformu trūkuma dēļ Finanšu ministrija pagaidām nesaskaņo Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi MK 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” par pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanu līdz 750. 00 EUR no 2019. gada 1. septembra.

LIZDA rosinātais 58.panta redakcijas projekts: “Noteikt, ka pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanu līdz 750. 00 EUR no 2019. gada 1. septembra, valsts budžeta resorā “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” rezervētais finansējums ir 7 070 000 EUR, paredzot, ka Izglītības un zinātnes ministrija pieprasījumu iesniedz Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai. Pēc tam kad Ministru kabinets ir pieņēmis attiecīgus normatīvos aktus, finanšu ministrs pārdala apropriāciju uz attiecīgā resora programmu (apakšprogrammu), ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir izskatījusi to un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.” 

LIZDA uzsver, ka pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra nosaka:

1. Izglītības likuma 53. panta trešā daļa: “Pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par MK apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā.”,

2. 2018. gada 15. janvāra MK rīkojums Nr. 17 “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim”,

3. Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam noteiktais, ka izglītībā strādājošo vidējā darba alga (bruto) salīdzinājumā ar vidējo darba algu valstī – 2020. gadā ir vienāda,

4. 2019. gada 16. aprīļa Nacionālās trīspusējās sadarbības padome (NTSP) sēdes lēmums, kas paredz precizēt Valdības rīcības plāna 127.1. punktu, nosakot, ka pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes palielināšanas grafika izpilde tiks nodrošināta sākot ar 2019. gada 1. septembri un ka mēneša laikā (līdz š.g. 16. maijam) jāveic nepieciešamie grozījumi normatīvajos aktos (2016. gada 5. jūlijā apstiprinātajos  MK noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi MK noteikumi), lai realizētu pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildi no  2019. gada 1. septembra. 

LIZDA lūdz veikt grozījumus steidzamības kārtā, lai veicinātu nozarē strādājošo uzticēšanos politikas veidotājiem, kā arī cienīgu attieksmi pret nozarē strādājošajiem un pārtrauktu manipulēšanu par finansējuma nepietiekamību pedagogu darba samaksas paaugstināšanai.