Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA pieprasa IZM konkrētus grozījumus normatīvajos aktos

2019.gada 23.aprīlī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) iesniedza Izglītības un zinātnes ministrei I.Šuplinskai prasību: pildīt Izglītības likuma 53.panta trešo daļu – “pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā”.

Jautājums par Izglītības likuma izpildes nodrošināšanu ir daudzkārt pārrunāts dažādos līmeņos Saeimā, valdībā, divas reizes ar izglītības un zinātnes ministri I.Šuplinsku LIZDA Padomes sēdēs. 2019.gada 20.martā pie Saeimas nama tika organizēts izglītības un zinātnes darbinieku pikets, prasot Izglītības likuma un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi.

Neskatoties uz to, ka likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 58.pants nosaka, ka valsts nozīmes reformu īstenošanai valsts budžeta resorā “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” rezervētais finansējums ir 7 070 000 EUR, paredzot, ka atbildīgā nozares ministrija pieprasījumu iesniedz Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai, nerodas pārliecība, ka finansējums paredzēts pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika nodrošināšanai, kaut arī par to mutiskus solījumus devuši koalīcijas partiju politiķi. Rakstiska apliecinājuma šiem solījumiem nav, kā arī valsts budžetā netika apstiprināts finansējums 9,4 miljonu EUR apmērā zemākās darba likmes paaugstināšanai no 2019.gada 1.septembra.

2019.gada 17.aprīlī LIZDA Padome ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), pamatojoties uz Darba strīdu likuma 14.pantu, sekojošu prasību: izpildīt Izglītības likuma 53.panta trešās daļas nosacījumu, ka “pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā”, pieņemot grozījumus Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, grozot tajos noteikto zemāko darba likmi no 2019.gada 1.septembra atbilstoši 2018.gada 15.janvāra Ministru kabineta rīkojumā Nr. 17 “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim” noteiktajai darba algas likmei.

LIZDA Padome uzskata par neapmierinošu izveidojušos situāciju sakarā ar Izglītības likuma 53.panta normas nepildīšanu, tāpēc LIZDA tālākā rīcība tiks piemērota Darba strīdu likuma un Streiku likuma prasībām. LIZDA aicina IZM savu turpmāko sadarbību ar arodbiedrību veikt saskaņā ar minēto likumu normatīvo regulējumu noteikto kārtību, sniedzot rakstisku atbildi trīs dienu laikā par iesniegto prasību izpildi.