Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA rīko starptautisko apmācību semināru jaunajiem pedagogiem “Profesionāli sagatavots pedagogs”

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības rīko starptautisko apmācību semināru jaunajiem pedagogiem “Profesionāli sagatavots pedagogs” (“Professionally Supported Novice Teacher”) , kas notiks 2023. gada 15. – 17.septembrī Rīgā, Islande Hotel. Pasākums organizēts Erasmus+ projekta “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem”, projekta Nr.2021-1-LV01-KA220-SCH-000024284, ietvaros.

 

Seminārs tiek īstenots LIZDA Erasmus+ programmas projekta “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem” Nr.2021-1-LV01-KA220-SCH-000024284 ietvaros kopā ar starptautiskajiem sadarbības partneriem Lietuvā, Polijā, Čehijā. Seminārs notiks angļu valodā un tā dalībnieki iegūs zināšanas un dalīsies starptautiskā pieredzē, izglītojoties kā jauno skolotāju padomdevēji un mentori. 

 

 

 

 

Friday, 15 September 2023

9:00 – 9:15 Welcoming by Inga Vanaga, LIZDA President LIZDA
9:15 – 9:45 Ice breaking activities ZNP
9:45 – 11:00 Presentations of organizations and their involvement of building novice teachers support. Country data (teachers, average age, wage, TU general data, activities, existing support activities

(15 min per partner/country)

LESTU

ZNP

ČMOS PČ

LIZDA

all partners

 

common presentation design will be sent

 

11:00- 11:30 Coffee break
11:30-12:00 Mentorship:  experiences, competences, best practices ZNP

 

common presentation design will be sent

 

12:00- 13:00 WORKING IN GROUPS

TOPIC No 1: Role of mentors at school level/ How I can be a mentor/coach

Recommendations for school level- how to be open/help to a novice teacher

 

8 mixed working groups
13:00- 14:00 Presentations of working group results

 

Leaders of the groups – max 7 min presentations
14:00 – 15:00 Lunch
15:00 – 15:30 Future of the teacher profession – competences needed for teachers

 

LIZDA
15:30- 16.30 WORKING IN GROUPS

TOPIC No 2: Discussion about the future of teacher profession, skills and competences needed

Recommendations for skill and competence development at school and municipal level

8 mixed working groups
16:30- 17.30 Presentations of working group results

 

1 leader from each group – max 7 min presentations

Saturday, 16 September 2023

9:00 – 9.30 Leadership – being a voice of novice teachers/ trade union/social dialogue – what they can do at school level (role of negotiations at school level). Why trade union is important. Why to be a member of trade union – sharing good examples LESTU

 

common presentation design will be sent

 

9:30- 10:30 WORKING IN GROUPS

TOPIC No 3: Trade union’s activities for novice teachers: at all levels (school, municipality, national, international, maybe as well – brainstorming of partners about future cooperation)

8 mixed working groups

+

1 group – project leaders (4 countries) – brainstorming of future small/medium projects/joint activities

10:30-11:30 Presentations of working group results

 

1 leader from each group – max 7 min presentations
11:30- 12:00 Coffee break
12:00- 12:30 Building relationships with colleagues, parents, pupils /setting aims (ČMOS PŠ will specify topic) ČMOS PŠ

 

common presentation design will be sent

 

12:30-13:30 Lunch
13:30 – 14:30 WORKING IN GROUPS

TOPIC No 4: How to create a comfortable environment at school – building relationships (colleagues, parents, pupils)

8 mixed working groups
14:30-15:30 Presentations of working group results

 

1 leader from each group – max 7 min presentations
Evaluation – brainstorming/stickers placed on the wall (emojis, comments, suggestions, takeaways)
15:30-16:00 Closing remarks – summary notes (problems, challenges, recommendations for action)

 

LIZDA