Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA sarunu festivālā LAMPA organizē diskusiju “DROSME BŪT PEDAGOGAM”

Sarunu festivāls LAMPA (turpmāk – festivāls)jau piekto gadu pēc kārtas norisinājās Cēsīs un kopumā uz 38 festivāla skatuvēm programmas veidoja vairāk nekā 300 dažādas publiskā, privātā un nevalstiskā sektora organizācijas, iesaistot aptuveni 1 500 runātāju. Festivāls šogad pulcējis vairāk nekā 20 000 cilvēku, bet vēl 70 000 interesentu pasākumam sekojuši līdzi tiešsaistē.

Festivāla mērķis ir mudināt izkopt demokrātiskas sarunāšanās kultūru, aicināt cilvēkus domāt, analizēt, kā arī aktīvi interesēties par sabiedriskajiem un politiskajiem procesiem. 2019. gada festivāla virstēma bija – DROSME.

Vienā no kopējām festivāla 720 sarunu stundām Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (turpmāk – LIZDA) organizēja diskusiju “DROSME BŪT PEDAGOGAM”, kurā piedalījās nozares eksperti, pārstāvot dažādas izglītības procesā iesaistītās puses:

Elita EglīteAmatas novada domes priekšsēdētāja;

Ineta AmoliņaValmieras Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja, skolas muzeja vadītāja, gide;

Edijs PētersonsLatvijas SOS bērnu ciematu asociācijas Vidzemes reģionālās programmas direktors;

Dana Reizniece – Ozola13. Saeimas deputāte, Eiropas Šaha federācijas viceprezidente;

Ija BrammaneCēsu 2.pamatskolas direktore;

Agija PlaukaValmieras Jaunatnes centra “Vinda” direktores vietniece izglītības jomā.

Diskusijas moderators – Oskars Priedepasākumu vadītājs un prezentēšanas prasmju treneris.

Diskusijas mērķis – atrast dažādus drosmes piemērus, lai apzinātos, ka sistēma var piedzīvot pārmaiņas tikai tad, ja katrs no mums būs drosmīgs mēģināt paskatīties tālāk par ierasto un noteikto.

Eksperti, drosmi būt par pedagogu, vienā vārdā asociē ar – elastību, radošumu, domāšanu, pieņemšanu, izglītību, interesantumu. Eksperti un pārējie diskusijas dalībnieki, kā drosmi raksturojošus elementus pedagoga darbā akcentēja:

izvēlēties pedagoga profesiju kā misiju;

uzņemties atbildību par skolēna izglītošanu un drošību;

nebaidīties no pārmaiņām un jauniem izaicinājumiem;

argumentēti komunicēt ar vecākiem, skolēniem, kolēģiem, vadību;

mazināt skolēnu kontroli, pieprasot lielāku atbildību no paša izglītojamā;

mainīt savu domāšanu atbilstoši sabiedrības attīstībai;

diskutēt arī par to, kas neizdodas;

atrast un pielietot katram skolēnam savu individuālu pieeju;

runāt ar bērniem saprotamā valodā;

ievērot skolēnu vecumposma īpatnības;

īstenot sadarbību un uzticēšanos starp visiem izglītības procesā iesaistītajiem.

Visbiežāk, kā drosmi raksturojošais atslēgas vārds diskusijas laikā tika minēts  – UZTICĒŠANĀS. LIZDA no diskusijas secināja, ka vecāku un Izglītības un zinātnes ministrijas uzticēšanās pedagogam, kā arī pedagoga uzticēšanās skolēnam ir nozīmīgākie pedagogu drosmi veicinoši faktori. Sarunas gaitā izskanēja arī bažas par pedagogu nepietiekamību, jauno pedagogu piesaisti, radošu pieeju mācību stundu sagatavošanā, drosmi doties ar skolēniem ekskursijās un piedalīties neformālos pasākumos.

Diskusijas noslēgumā LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga izteica vēlējumu, lai tiem, kuri šodien vēl nav pedagogi, būtu vēlme un drosme kļūt par pedagogiem, bet tiem, kuri ir pedagogi, lai nemazinās vēlme būt drosmīgiem un turpināt strādāt par pedagogiem. Lai visiem izglītības procesā iesaistītajiem ir drosme uzticēties viens otram un veiksmīgi sadarboties.

LIZDA izsaka pateicību visiem, kuri piedalījās diskusijā! Lielais dalībnieku skaits liecina par to, ka jautājums par drosmi būt pedagogam ir aktuāls mūsu šodienas sabiedrībai.

Noskatīties diskusijas LMT Straume VIDEO var šeit: http://straume.lmt.lv/lv/konferences/konferences/drosme-pedagogs/1042454

Links uz diskusijas fotogaleriju un ja iespējams, tad  lūgums nospiest arī “like” un sekot LIZDA facebook lapai: https://www.facebook.com/arodbiedribalizda/