Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA veiktajā aptaujā par attieksmi pret obligātu izglītības nozarē nodarbināto vakcinēšanu pret COVID -19 piedalījušies 6838 respondentu

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) laika posmā no 2021.gada 13.jūlija līdz 15. jūlijam veica pedagogu, augstskolu mācībspēku un izglītības iestāžu tehnisko darbinieku aptauju par attieksmi pret obligātu izglītības nozarē nodarbināto vakcinēšanu pret COVID -19. 

LIZDA  ir par brīvprātīgu vakcinēšanos un uzskata, ka jādod iespēja strādāt gan par, pret un neizlēmušajiem par vakcinēšanos. LIZDA aicina valdībai un noteiktai sabiedrības daļai pārtraukt agresiju pret nozarē strādājošajiem, bet veidot cieņpilnu komunikāciju un veicināt sabiedrības izpratni, ka klātienes mācības ir visas sabiedrības prioritāte un kopīga atbildība. LIZDA iestājas par sabiedrības saliedētību, savstarpējo atbalstu, individualizētas informācijas sniegšanu, cieņu pret dažādām izvēlēm. Visiem ir jānomierinās, dažādu viedokļu pārstāvjiem jāapsēžas pie viena galda, jāmeklē kompromisi, lai katra puses justos sadzirdēta un piedāvāti visai sabiedrībai vislabākie risinājumi. Mums jādzīvo kopā, jāstrādā kopā un jāizglīto jaunā paaudze kopā fiziski un emocionāli veselīgā vidē! Mums jāpārtrauc Latvijas iedzīvotāju “karš”  Covid-19 dēļ. Sabiedrībai ir jāizlīgst un vienam otrs jāatbalsta. Tāpēc LIZDA steidzamības kārtā veica pētījumu, lai noskaidrotu pedagogu, augstskolu mācībspēku un izglītības iestāžu tehnisko darbinieku viedokli par attieksmi pret vakcinēšanu, kā lai noskaidrotu to ietekmējošos faktorus un galvenos iemeslus, kāpēc izglītības iestādēs nodarbinātie atsakās vakcinēties pret COVID-19. LIZDA savā aptaujā izmantoja arī daļu no pētījuma centra “SKDS” 2021.gada februārī veiktās Latvijas iedzīvotāju aptaujas par sabiedrības attieksmi pret COVID-19, lai varētu salīdzināt rezultātus.

LIZDA vēlas iepazīstināt Saeimas deputātus ar nozīmīgākajiem aptaujas rezultātiem cerībā uz to, ka tie tiks izmantoti kā argumenti, lai nekļūdīgi pieņemtu šo politiski atbildīgo un sabiedrībai tik jūtīgo lēmumu. LIZDA turpina darbu pie rezultātu apkopošanas, tāpēc tuvākajā laikā būs pieejami visi aptaujas rezultāti un nepieciešamības gadījumā LIZDA ir gatava sniegt papildus informāciju.

Izlases raksturojums. Aptaujā piedalījās 6838 respondentu (94% sievietes un 6% vīriešu), no kuriem 60% ir LIZDA biedri. No aptaujātajiem izglītības nozares darbiniekiem 40% strādā pirmsskolas izglītības iestādē, 48% – vispārējā izglītības iestādē un pārējie 12% respondentu sadalās līdzīgi: profesionālās, augstākās izglītības iestādēs un citas. Aptaujā piedalās dažādu vecuma grupu respondenti.

no 18 līdz 30 gadiem   9%
no 31 līdz 40 gadiem   19.8%
no 41 līdz 50 gadiem   27.5%
no 51 līdz 60 gadiem   30.8%
no 61 līdz 70 gadiem   12.3%
no 71 un vairāk gadi   0.6%

Respondentu iedalījums vecuma grupās (n=6838).

 Aptaujā tika pārstāvētas visu reģionu izglītības iestādes (Rīga un Vidzeme – 25%, Kurzeme, Zemgale, Latgale – 17% aptaujāto).

Nozīmīgākie rezultāti. LIZDA aptaujāja  dažāda statusa izglītības nozarē nodarbinātos saistībā ar COVID -19 vakcinēšanos. No aptaujāto atbilžu skaita (n=7405, jo bija iespējami vairāki atbilžu varianti)  divas trešdaļas (65%) norāda, ka ir jau vakcinējušies, izslimojuši vai tuvākajā laikā plāno vakcinēties, tomēr 35% aptaujāto kategoriski iebilstu pret vakcināciju COVID -19.

Kāds ir Jūsu statuss saistībā ar vakcinēšanos COVID-19 ? (vairākas atbildes iespējamas)

esmu vakcinējusies (-ies) pret COVID-19 3208   43.3%
esmu izslimojusi (-is) COVID -19 1109   15%
plānoju tuvākajā laikā vakcinēties pret COVID-19 484   6.5%
kategoriski iebilstu pret vakcināciju COVID -19 2604   35.2%

Respondentu statuss saistībā ar vakcinēšanos COVID-19 (n=7405).

Viens no būtiskākajiem aptaujas jautājumiem bija noskaidrot izglītības nozarē nodarbināto attieksmi pret obligātu vakcinēšanos pret COVID-19 un rezultāti apliecina, ka vairāk kā pusei (55%) tā ir negatīva.

Mana attieksme pret obligātu izglītības nozarē nodarbināto vakcinēšanos ir:

pozitīva   26%
neitrāla   19%
negatīva   55%

Respondentu attieksme pret obligātu COVID-19 vakcinēšanos (n=6838).

LIZDA noskaidroja arī respondentu attieksmi vispār pret vakcinēšanos kā tādu un konstatēja, ka 28% aptaujāto iebilst pret vakcinēšanos kā procedūru, ko palīdz izskaidrot tas, ka 40% aptaujāto vispār nepatīk apmeklēt medicīnas iestādes un potēšanas procedūras.

LIZDA pētījumā tika noskaidrots, vai pedagogi uzskata, ka Latvijā pieejamās vakcīnas pret COVID-19 ir drošas. Respondentu vērtējumi ir gan pozitīvi, gan negatīvi. Kopumā pilnīgi vai vairāk nepiekrita  apgalvojumam par vakcīnu drošību – 35% respondentu, bet 41% vērtēja kā pilnīgi vai vairāk kā drošas (skatīt 4.att.).

Latvijā pieejamās vakcīnas pret COVID-19 ir drošas

Pilnīgi piekrītu   15.2%
Vairāk piekrītu, nekā nepiekrītu   19.6%
Ne piekrītu, ne nepiekrītu   15.1%
Vairāk nepiekrītu, nekā piekrītu   17.8%
Pilnīgi nepiekrītu   22.8%
Nav viedokļa   9.4%

Respondentu viedoklis par to vai Latvijā pieejamās vakcīnas pret COVID-19 ir drošas (n=6838).

Aptaujas ietvaros nozīmīgi bija iegūt dažādus ar vakcināciju pret COVID -19 saistītos apgalvojumus. Gandrīz puse (49%) aptaujāto ir apsprieduši vakcinēšanos pret COVID-19 ar savu ģimenes ārstu (skatīt 5.attēlu).

Es esmu apspriedusi/-is vakcinēšanos pret COVID-19 (par, pret, iespēju, ietekmi u.c.) ar savu ģimenes ārstu

Pilnīgi piekrītu   34.3%
Vairāk piekrītu, nekā nepiekrītu   14.5%
Ne piekrītu, ne nepiekrītu   9.6%
Vairāk nepiekrītu, nekā piekrītu   7.5%
Pilnīgi nepiekrītu   21.2%
Nav viedokļa   12.9%

Respondentu viedoklis par vakcinācijas  pret COVID-19 apspriešanu ar savu ģimenes ārstu (n=6838).

Gandrīz visi (90%) aptaujātie izglītības nozarē nodarbinātie norāda, ka vēlās būt informēti par COVID -19 vakcīnu radītajām sekām (skatīt 6.attēlu).
Vēlos būt informēta (-s), kādas ir blaknes utt.

Pilnīgi piekrītu   80.1%
Vairāk piekrītu, nekā nepiekrītu   10%
Ne piekrītu, ne nepiekrītu   3%
Vairāk nepiekrītu, nekā piekrītu   1.3%

 Respondentu viedoklis par informētību saistībā ar blaknēm no  vakcinācijas  pret COVID-19 (n=6838).

 Aptaujas rezultāti liecina – gandrīz puse (46%) aptaujāto piekrīt apgalvojumam par ārstu un ekspertu negatīvo attieksmi pret vakcinēšanos, lai nesaslimtu ar COVID -19 (skatīt 7.attēlu).

Daudzi ārsti, eksperti ir pret vakcinēšanos

Pilnīgi piekrītu   27.6%
Vairāk piekrītu, nekā nepiekrītu   18.3%
Ne piekrītu, ne nepiekrītu   16.2%
Vairāk nepiekrītu, nekā piekrītu   11.6%
Pilnīgi nepiekrītu   11.7%
Nav viedokļa   14.7%

 Respondentu viedoklis par ārstu un ekspertu attieksmi pret vakcinēšanos COVID-19 (n=6838).

Nozīmīgi, ka arī 42% aptaujāto norāda uz informētību par gadījumiem, kad ģimenes ārsts vai cits mediķis neiesaka vakcinēties pret COVID -19 (skatīt 8.attēlu).
Esmu informēta (-s) par gadījumiem, kad ģimenes ārsts vai cits mediķis neiesaka vakcinēties

Pilnīgi piekrītu   25.8%
Vairāk piekrītu, nekā nepiekrītu   16.5%
Ne piekrītu, ne nepiekrītu   10.9%
Vairāk nepiekrītu, nekā piekrītu   7.9%
Pilnīgi nepiekrītu   17.5%
Nav viedokļa   21.3%

 Respondentu viedoklis par gadījumiem, kad ģimenes ārsts vai cits mediķis neiesaka vakcinēties pret COVID-19 (n=6838).

Aptaujas ietvaros tika noskaidrota izglītības nozarē nodarbināto attieksme pret obligātu vakcinēšanos visiem Latvijas iedzīvotājiem vai atsevišķām profesiju grupām (skatīt 9. un 10. attēlu).

Atbalstu obligātu vakcinēšanos visiem Latvijas iedzīvotājiem

Pilnīgi piekrītu   11%
Vairāk piekrītu, nekā nepiekrītu   16.4%
Ne piekrītu, ne nepiekrītu   10.9%
Vairāk nepiekrītu, nekā piekrītu   11.1%
Pilnīgi nepiekrītu   48.6%
Nav viedokļa   2%

 Respondentu attieksme pret obligātu vakcinēšanos visiem Latvijas iedzīvotājiem (n=6838).

Atbalstu obligātu vakcinēšanos atsevišķām profesiju grupām

Pilnīgi piekrītu   17.6%
Vairāk piekrītu, nekā nepiekrītu   14.2%
Ne piekrītu, ne nepiekrītu   7.8%
Vairāk nepiekrītu, nekā piekrītu   10.7%
Pilnīgi nepiekrītu   47.3%
Nav viedokļa   2.4%

 Respondentu attieksme pret obligātu vakcinēšanos atsevišķām profesiju grupām (n=6838).

Izglītības nozarē strādājošo negatīvo attieksmi pret COVID -19 vakcinēšanos pastiprina tas, ka tikai  katri trīs no desmit aptaujātajiem (27%)  atbalsta obligātu vakcinēšanos visiem Latvijas iedzīvotājiem, bet četri no desmit (38%) atbalsta obligātu vakcinēšanos atsevišķām profesiju grupām.

LIZDA norāda uz risku, ka ļoti nozīmīga daļa (38%) no izglītības nozarē nodarbināto, neraugoties uz lielu skaitu skolotāju vakancēm, ir gatavi pamest darbu izglītības iestādē, ja vakcinēšanās būs noteikta kā obligāta prasība pedagogiem (skatīt
Esmu gatava (-s) pamest darbu izglītības iestādē, ja vakcinēšanās būs noteikta kā obligāta

Pilnīgi piekrītu   26.8%
Vairāk piekrītu, nekā nepiekrītu   11.3%
Ne piekrītu, ne nepiekrītu   8.2%
Vairāk nepiekrītu, nekā piekrītu   7%
Pilnīgi nepiekrītu   36.6%
Nav viedokļa   10.1%

Respondentu viedoklis par gatavību pamest darbu izglītības iestādē, ja vakcinēšanās pedagogiem būs noteikta kā obligāta prasība (n=6838).

LIZDA aptaujas ietvaros centās iegūt informāciju par vairākiem vakcināciju pozitīvi ietekmējošajiem faktoriem, kurus atbalstīja gandrīz visi aptaujātie izglītības nozarē nodarbinātie (skatīt 12.-15.attēlus).

Obligātās vakcinēšanās gadījumā izglītības iestādē nodarbinātajiem ir jābūt tiesībām zināt, vai izglītojamie un viņu vecāki ir vakcinējušies

Pilnīgi piekrītu   47.7%
Vairāk piekrītu, nekā nepiekrītu   14.4%
Ne piekrītu, ne nepiekrītu   8.9%
Vairāk nepiekrītu, nekā piekrītu   5.8%
Pilnīgi nepiekrītu   16.4%
Nav viedokļa   6.7%

Respondentu viedoklis par izglītības iestādē nodarbināto tiesībām zināt, vai izglītojamie un viņu vecāki ir vakcinējušies (n=6838).

Valstij jānodrošina rehabilitācijas programmas, ja smagi saslimst ar COVID-19

Pilnīgi piekrītu   71.2%
Vairāk piekrītu, nekā nepiekrītu   14.5%
Ne piekrītu, ne nepiekrītu   5.8%
Vairāk nepiekrītu, nekā piekrītu   2%
Pilnīgi nepiekrītu   2.4%
Nav viedokļa   4%

Respondentu viedoklis par to, ka valstij būtu jānodrošina rehabilitācijas programmas, ja smagi saslimst ar COVID-19 (n=6838).

 Izglītības iestādē nodarbinātajiem ir jānodrošina darba devēja apmaksātas veselības apdrošināšanas polises izmantošanas iespējas

Pilnīgi piekrītu   87.4%
Vairāk piekrītu, nekā nepiekrītu   7.8%
Ne piekrītu, ne nepiekrītu   1.6%
Vairāk nepiekrītu, nekā piekrītu   0.5%
Pilnīgi nepiekrītu   0.9%
Nav viedokļa   1.9%

Respondentu viedoklis par to, ka būtu jānodrošina darba devēja apmaksātas veselības apdrošināšanas polises izmantošanas iespējas (n=6838).


Valstij būtu jāizmaksā kompensācija, ja pēc vakcinēšanās ir smagas komplikācijas, invaliditāte, darba spēju zaudēšana

Pilnīgi piekrītu   86.1%
Vairāk piekrītu, nekā nepiekrītu   7.2%
Ne piekrītu, ne nepiekrītu   2.4%
Vairāk nepiekrītu, nekā piekrītu   0.7%
Pilnīgi nepiekrītu   1.4%
Nav viedokļa   2.3%

Respondentu viedoklis par to, ka valstij būtu jāizmaksā kompensācija, ja pēc vakcinēšanās ir smagas komplikācijas, invaliditāte, darba spēju zaudēšana (n=6838).

Vairāk kā divas trešdaļas aptaujāto respondentu (69%) piekrīt, ka nepieciešams nodrošināt ar individualizētu informāciju, valsts finansētām konsultācijām saistībā ar vakcinēšanās jautājumiem  (skatīt 16.attēlu).

Nepieciešams nodrošināt ar individualizētu informāciju, valsts finansētām konsultācijām saistībā ar vakcinēšanās jautājumiem

Pilnīgi piekrītu     50.4%
Vairāk piekrītu, nekā nepiekrītu   18.7%
Ne piekrītu, ne nepiekrītu   11.7%
Vairāk nepiekrītu, nekā piekrītu   4.4%
Pilnīgi nepiekrītu   6.1%
Nav viedokļa   8.7%

Respondentu viedoklis par to, ka nepieciešams nodrošināt ar individualizētu informāciju, valsts finansētām konsultācijām saistībā ar vakcinēšanās jautājumiem  (n=6838).

Gandrīz puse  aptaujāto respondentu (49%) piekrīt, ka vakcinēšanos veicinātu viena apmaksāta brīva diena pēc vakcinēšanās.

Vakcinēšanos veicinātu viena apmaksāta brīva diena pēc vakcinēšanās

Pilnīgi piekrītu   36.1%
Vairāk piekrītu, nekā nepiekrītu   12.6%
Ne piekrītu, ne nepiekrītu   11.6%
Vairāk nepiekrītu, nekā piekrītu   6.7%
Pilnīgi nepiekrītu   22.9%
Nav viedokļa   10%

 

Respondentu viedoklis par to, ka vakcinēšanos veicinātu viena apmaksāta brīva diena pēc vakcinēšanās (n=6838).

Tikai neliela daļa aptaujāto (14%) apliecina, ka būtu  gatavi, nepieciešamības gadījumā, maksāt par COVID – 19 testu, ja vakcinēšanās būtu noteikta kā obligāta. Pētījuma ietvaros LIZDA noskaidroja finansiālās iespējas veikt COVID – 19 testus par izglītības nozarē nodarbināto privātajiem līdzekļiem (skatīt 18.attēlu).

Kādu naudas summu Jūs būtu gatava (-s) maksāt par veikšanu katru nedēļu, pie iespējas nevakcinēties pret COVID -19? Uz jautājumu var neatbildēt, ja esat vakcinējusies (-ies). 

neesmu gatava (-s) maksāt necik   79.9%
līdz 10 euro   16.8%
no 11 līdz 20 euro   2%
no 21 līdz 30 euro   0.5%
no 31 līdz 40 euro   0.2%
41 un vairāk euro   0.6%

 

Respondentu viedoklis par finansiālajām iespējām veikt COVID – 19 testus par izglītības nozarē nodarbināto privātajiem līdzekļiem (n=6254).

Atbildes sniedza 6254 respondenti no kuriem 80% nav gatavi finansēt COVID -19 testus katru nedēļu.

Aptaujā LIZDA noskaidroja arī respondentu viedokli par galveno iemeslu, kāpēc izglītības iestādēs nodarbinātie atsakās vakcinēties pret COVID-19. Informācija tika noskaidrota ar brīvo atbilžu variantu un tā nebija jāsniedz obligāti. Nevakcinēšanās iemeslus norādīja 4842 aptaujātie un kā visbiežāk pieminētie no tiem ir:

 • Bailes no blaknēm, komplikācijām, veselības problēmām pēc vakcīnas;
 • Uzskata, ka vakcīna ir eksperimentāla, nav pietiekami pārbaudīta;
 • Trūkst informācijas (ticamas, pārliecinošas, no drošiem avotiem) par vakcīnu, tās sastāvu, blaknēm;
 • Negatīva, pretrunīga un pret vakcinēšanos noskaņoto publiskā informācija, TV, radio, sociālos tīklos, dezinformācija;
 • Neticība vakcīnas efektivitātei (tāpat slimo, pārnēsā), drošībai;
 • Spiediens no valdības, sabiedrības (pretreakcija);
 • Egoisms, izglītības un intelekta trūkums, aizspriedumi, ietiepība;
 • Esošās veselības problēmas;
 • Uzskata, ka pietiek ar dabīgo imunitāti, apkārtējie neslimo smagi, iepriekš strādājuši klātienē un saslimstība ir bijusi ļoti maza vai nav bijusi;
 • Uzskata, ka jābūt brīvai izvēlei;
 • Neviens (valsts, vakcīnu izstrādātāji) neuzņemas atbildību par vakcīnas sekām, tikai paša atbildība (aptauja tika uzsākta pirms likumprojekta “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” izskatīšanas Ministru kabinetā);
 • Uzskata, ka nepietiek ar pedagogu vakcināciju, arī vecākiem un bērniem jābūt vakcinētiem, lai nebūtu izplatība;
 • Ir izslimojuši, ir antivielas.

Lūdzam Saeimas deputātus ņemt vērā LIZDA veiktās aptaujas rezultātus un iesniegt likumprojekta “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” grozījumus, kuri orientēti uz iespēju strādāt gan vakcinētajam, gan nevakcinētajam testu veikušajam izglītības nozarē nodarbinātajam.