Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

“LIZDA Vēstnesis” #12 |Pavasaris

znācis divpadsmitais arodbiedrības žurnāla “LIZDA Vēstnesis” izdevums. 

Šajā numurā lasiet: 

 • LIZDA biedru drosme un neatlaidība dod un dos rezultātus! 3. lpp.

• Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildes gaita 4. lpp.

• Darbinieku tiesības skolu tīkla optimizācijas procesā 5. lpp.

• Vai iekļaujošā un pilsoniskā izglītība ir vērtība? 6.–7. lpp.

• Inga Stūre – ar aizrautību par savu darbu 8.–9. lpp.

• Izglītības un zinātnes darbinieku darba dzīves kvalitātes paaugstināšana – LIZDA darbības pamats 10.–11. lpp.

• Par cienīgu darbu augstākās izglītības iestāžu mācībspēkiem 12.–14. lpp.

• LIZDA un IZM noslēdz vienošanos par sadarbību nozares aktuālo jautājumu risināšanai 14. lpp.

• Konkurss studentiem «Atspēriens» 15. lpp.

• Formatīvā vērtēšana, kas tas ir? 16. lpp.

“LIZDA Vēstnesis” ELEKTRONISKĀ VERSIJA