Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Notiek seminārs “Professionally supported novice teacher”

Šodien un rīt Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība organizē starptautisko apmācību semināru “Profesionāli atbalstīts jaunais skolotājs” (Professionally supported novice teacher). Seminārā pulcējušies dalībnieki no Polijas, Lietuvas, Latvijas un Čehijas, apmainoties ar viedokļiem, daloties ar pieredzi gan par mentoringu jaunajiem pedagogiem, gan par problēmām ar kurām saskarās jaunie pedagogi, nonākot izglītības nozarē. Pasākums organizēts Erasmus+ projekta “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem”,projekta Nr.2021-1-LV01-KA220-SCH-000024284, ietvaros.

 

 

 

 

Iepazīstinot kolēģus katrs ar savas valsts arodbiedrību, praktiski visi semināra dalībnieki akcentēja trīs galvenās problēmas ar kurām saskaras visas valstis. Proti, jauno pedagogu trūkums, pedagogu saimes novecošanās. Tāpat arī nepietiekamais atalgojums jaunajiem pedagogiem, kas, piemēram, Polijā, praktiski nepārsniedz valstī noteikto minimālo algu. Kā arī pedagogu pārslodze, izdegšanas sindroms un nepietiekamie resursi mentoringa nodrošināšanai.
Arī kolēģi no Čehijas akcentēja jaunās paaudzes neieinteresētību izvēlēties skolotāja profesiju, jo gan zemais atalgojums, gan lielā slodze, gan “bonusu” un atbalsta trūkums nav pievilcīgi argumenti.
Tikmēr Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga savā uzrunā kā “nepievilcīgus argumentus” īpaši akcentēja mācību materiālu trūkumu, kas apgrūtina gan jaunā satura pasniegšanu, gan jauno pedagogu darba gaitu uzsākšanu. Tāpat arī pieaugošo vardarbību skolās un skolotāja profesijas prestiža mazināšanos. Runājot par jaunajiem pedagogiem, I. Vanaga uzsvēra, ka atbildība par skolēnu sniegumu, par mācību darba rezultātiem pret jaunajiem kolēģiem ir tāda pati kā jebkuram citam pedagogam, iekams mentorings un pieredzējušo kolēģu atbalsts bieži vien izpaliek.