Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Paldies mūsu jaunajiem kolēģiem un domubiedriem!

Katra organizācija ir tik stipra, cik tās jaunā paaudze, gados un pieredzē jaunie biedri, kuri pievienojas mūsu kopīgajam darbam. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība saka milzīgu paldies katram jaunajam pedagogam, kurš divu dienu garumā piedalījās mūsu rīkotajā seminārā “Profesionāli atbalstīts jaunais skolotājs”, nebaidījās dalīties pieredzē, stāstīt par darba ikdienas problēmjautājumiem un kopīgi meklēt tiem risinājumus.

Jaunie pedagogi no Jūrmalas, Dienvidkurzemes, Madonas, Valmieras, Balviem, Rēzeknes, Preiļiem, Liepājas, Limbažiem, Jelgavas un daudzām citām Latvijas pilsētām un novadiem pulcējās ERASMUS+ seminārā (projekta Nr.2021-1-LV01-KA220-SCH-00002428 “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem” ). Daudz tika runāts par iemesliem, kas pazemina pedagoga profesijas prestižu, turklāt – ne tikai Latvijā un mūsu kaimiņvalstis, bet visā Eiropā kopumā. Jaunieši daudz sprieda par atalgojuma problemātiku, nepieciešamajiem valsts atbalsta mehānismiem, arī par izdegšanas ietekmi uz jauno profesionāļu nevēlēšanos ilgstoši palikt profesijā. Seminārā jaunie pedagogi tika iepazīstināti arī ar starptautiski veidotas rokasgrāmatas jauno pedagogu atbalstam tapšanu un saturu, akcentējot gan likumdošanas aspektus, ganšī darba psiholoģiskās un emocionālās šķautnes.