Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Skaidrojums par piemaksas apmēru par darbu pandēmijas apstākļos

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), kā arī daudzas arodorganizācijas savos e-pastos un sociālajos kontos katru dienu saņem neskaitāmus vaicājumus no pedagogiem, pedagogu palīgiem un skolotāju palīgiem par to, kādēļ cerētā piemaksa par dabu pandēmijas apstākļos ir pārvērtusies par jūtami mazāku summu skolotāju kontos, nekā viņi bija rēķinājušies.

 

Jāatgādina, ka LIZDA vairākkārt vērsās pie valdības un Saeimas pārstāvjiem, lai panāktu piemaksas pedagogiem par darbu paaugstināta riska apstākļos Covid-19 pandēmijas laikā. 2021. gada 28. janvārī Ministru kabinets apstiprināja informatīvo ziņojumu “Par piemaksas piešķiršanu pirmsskolas un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem un personām, kuras sniedz aukles pakalpojumus, par darbu Covid-19 pandēmijas laikā” un rīkojuma projektu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.

Valdība lēma novirzīt 6 340 018 euro vienreizējas piemaksas piešķiršanai pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestāžu pedagogiem, tai skaitā pedagogu palīgiem, skolotāju palīgiem un administrācijai par darbu Covid-19 laikā. Tiesa, šīs piemaksas apmērs tika noteikts, ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).

LIZDA nosūtīja valdības pārstāvjiem vēstuli, kurā lūdza papildus piešķirt finansējumu darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (23,59%). Taču šis priekšlikums diemžēl netika atbalstīts. Tādējādi par aptuveni trešdaļu samazinātu summu no 300 euro pabalsta, kuru savos kontos cerēja ieraudzīt pedagogi, izglītības darbinieku “maciņos” nonāca kā vēl stipri mazāka izmaksa, jo darba devēji bija spiesti ieturēt ap 50%, iekļaujot gan darba devēja, gan darba ņēmēja nodokļu daļu.

LIZDA atgādina: atņemot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, piemaksas summa (bruto, pirms darba ņēmēju nodokļu nomaksas) sastāda 242,74 euro.

LIZDA uzsver: finansējuma piešķiršana ir zināms panākums, taču daudzi nozarē strādājošie bija rēķinājušies tikai ar aptuveni 30% samazinājumu, kas iekļauj darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli.

LIZDA informē: kopējie aprēķini mainījās, jo sociālie un sadarbības partneri uzstāja iekļaut pabalsta saņēmēju grupā tos, kuri sākotnēji nebija iekļauti. Piešķirtās summas apmērs pieauga no 4,4, milj. euro līdz 6,3 milj. euro.

LIZDA jau preventīvi atgādina: pabalsta piešķiršana radīs ietekmi uz atvaļinājuma naudu izmaksu apmēru, tāpēc tika nosūtīta vēstule Izglītības un zinātnes ministrijai, Finanšu ministrijai, lai laicīgi risinātu šo problēmu.

LIZDA izprot nozarē strādājošo vilšanos, taču atgādina, ka, pateicoties LIZDA un sadarbības partneru neatlaidībai, pabalsta piešķiršana tomēr tika panākta.