Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Top rokasgrāmata par atbalsta sistēmas izveidi jaunajiem pedagogiem

Vairāk kā divus gadus Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība kopā ar ārvalstu kolēģiem ir analizējusi problēmas, kas skar jaunos pedagogus, un to risinājumu veidus dažādās Eiropas Savienības valstīs. No 2021. gada 1. decembra līdz 2024. gada 31. janvārim Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) kopā ar partneriem no Lietuvas, Polijas un Čehijas īsteno Erasmus+ projektu “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem”, kas rezultēsies ar īpašas rokasgrāmatas izveidi. Savukārt 2024. gada 17. janvārī LIZDA organizē starptautisko konferenci “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem”, kas būs šī projekta noslēguma pasākums.

 

Projekta rezultātā tiks sagatavota īpaša rokasgrāmata, kurā tiks apkopota katras valsts pieredze – kopīgās un atšķirīgās iezīmes, stratēģija jauno pedagogu atbalstam, labās prakses un inovatīvi risinājumi. Projekta gaitā tiek meklēti un analizēti visefektīvākie mehānismi, kas jauniešus stimulē izvēlēties pedagoga profesiju, kā arī palīdz jaunajiem pedagogiem ilglaicīgi turpināt darbu izglītības nozarē. Pētām dažādu valstu valdību izveidotās atbalsta programmas, pašvaldību praksi, arī atalgojuma stratēģijas, stipendiju, grantu programmas. Īpaša uzmanība tiek pievērsta mentoringa nozīmei jauno pedagogu atbalstam profesijā. Tāpat arī izzinām pašu jauno pedagogu viedokli par to, kādi atbalsta instrumenti viņus motivē visvairāk. Kāda ir profesijas prestiža, atalgojuma līmeņa loma pedagoģiskās izglītības apguvē. u.tml.

Rokasgrāmata tiks tālāk izplatīta LIZDA arodbiedrības biedriem, Jauno Izglītības darbinieku padomes locekļiem, kā arī projekta gaitā gūtās atziņas LIZDA izmantos savā turpmākajā darbā, aizstāvot jauno pedagogu intereses sarunās ar likumdevējiem.

 

Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas izglītības pārskatu “Education at a Glance 2020”, 2018. gadā jaunie pedagogi, kas jaunāki par 30 gadiem, bija tikai neliela daļa no pedagogu kopskaita. Projekta partnervalstīs jauno pedagogu īpatsvars ir zem OECD vidējiem rādītājiem: vidusskolas līmenī – 3,03% Lietuvā, 4,06% Čehijā, 7,8% Latvijā, bet pamatizglītības līmenī – 3,66% Lietuvā, 7,71% Latvijā, 9,42% Čehijā.

Jaunu pedagogu piesaiste un atbalsts mācību procesā pirmajos gados, veidojot atbalsta sistēmu jaunajiem pedagogiem ir projekta partneru organizāciju galvenā motivācija piedalīties projektā, lai apzinātu valstīs esošo praksi, nodrošinātu labās pieredzes apmaiņu un zināšanu nodošana visām valstīm un organizācijām.

Projekta galvenie mērķi ir izstrādāt jauno pedagogu atbalsta sistēmas ietvarstruktūru, pamatojoties uz viņu vajadzībām un ieinteresēto pušu redzējumu, kā arī sniegt atbalstu izglītības politikas veidotājiem un īstenotājiem, jaunajiem pedagogiem ar informāciju, instrumentiem un metodēm, pilnveidojot jauno pedagogu atbalsta sistēmas valstīs.