Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Turpinām darbu seminnārā “Profesionāli atbalstīts jaunais skolotājs” (Professionally supported novice teacher)

Šodien norit  Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības organizētā starptautiskā semināra “Profesionāli atbalstīts jaunais skolotājs” (Professionally supported novice teacher) otrā diena. Šodien – darbs grupās, diskutējot par tādiem problēmjautājumiem kā arodbiedrību loma jauno pedagogu atbalstā. Kā arī jaunajai pasniedzēju paaudzei komfortabla skolu vide. Pasākums organizēts Erasmus+ projekta “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem”, projekta Nr.2021-1-LV01-KA220-SCH-000024284, ietvaros.
Kopumā jāatzīst, ka semināra svarīgākais posms ir tieši darbs grupās, kad visi delegāti diskutē par dažādiem, jaunajiem pedagogiem būtiskiem jautājumiem. Pirmais temats – mentora nozīme jaunā skolotāja profesionālajā dzīvē. Kā būtu jāstrādā mentoram, lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu jaunajam kolēģim? Kā skolai būtu jāiesaistās jauno skolotāju atbalstā? Kāda ir dažādu valstu pieredze šajā jomā?
Kopumā divu dienu seminārā ir izanalizēti un pārrunāti četri temati.
*Mentorings – nepieciešamās kompetences, pieredzes apmaiņa, labākie piemēri.
* Nākotnes skolotājs – nepieciešamās iemaņas, pieprasījuma izmaiņas profesionālo zināšanu jomā.
*Arodbiedrību loma jauno skolotāju atbalstam. Skolas, pašvaldību, valsts līmenis.
*Jaunajam pedagogam draudzīgas vides izveidošana skolā.
Tāpat svarīgakās atziņas, kas izskan seminārā, saistītas ar jaunu kontaktu dibināšanu, ar viedokļu apmaiņu un ar starptautiskās pieredzes iegūšanu. Seminārs ikvienam dalībniekam sniedz iespēju ne vien uzzināt to, kas uztrauc skolotāju saimi kaimiņvalstīs, bet arī mācīties no kolēģu kļūdām un uzvarām, izprast citu vastu pieredzi sadarbības mehānismiem ar valsts institūcijām, skolu vadību, likumdevējiem.