Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Vai no 01.09.2019. pedagogiem zemākā mēneša darba algas likme būs EUR 750?

Beidzot esam sagaidījuši grozījumu projektus Ministru kabineta (MK) noteikumos saistībā ar pedagogu darba samaksu.

Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi grozījumus šādos normatīvajos dokumentos, kuri 2019.gada 23.maijā ir izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē:

1. Noteikumu projekts “Grozījumi MK 2016.gada 5.jūlija noteikumos  Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

2. Noteikumu projekts “Grozījumi MK 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.477 “Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība

3. Noteikumu projekts “Grozījumi MK  2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju  pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības  iestādēs”.

Būtiskākais, ko LIZDA izdevies panākt:

1)    Pedagogu darba samaksas noteikumi paredz zemāko mēneša darba algas likmi paaugstināt no 710 euro uz 750 euro no 2019.gada 1.septembra. 

2) Noteikumi paredz, ka no finanšu līdzekļiem, kas izglītības iestādei piešķirti atbalsta pasākumu nodrošināšanai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, zemāko mēneša darba algas likmi var paaugstināt tikai tiem pedagogiem, kas nodrošina minētos atbalsta pasākumus.

LIZDA izdiskutēs MK noteikumu projektos paredzētos grozījumus un noteiktajā termiņā, līdz 2019.gada 6.jūnijam, iesniegs atzinumu par šiem ministru kabineta noteikumiem.