Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Vanaga: Valdībai bija 4 mēneši, lai visu veiktu kvalitatīvi un saprātīgā termiņā; tas, kas notiek tagad, klaji pārkāpj labas pārvaldības principus

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku (LIZDA) Padomes ārkārtas sēdē ir lemts pieprasīt Latvijas Republikas Ministru prezidenta Artura Krišjāņa Kariņa demisiju, ja valdība akceptēs grozījumus Ministru kabineta noteikumos nr. 445 un 376. Pamatojot arodbiedrības kategoriskos iebildumus pret grozījumu veikšanu, LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga akcentē: “Grozījumi ir izstrādāti sasteigti, tajos nav iekļauti skaidri, nepārprotami formulējumi. Tik īsā laikā saņemot tik apjomīgus materiālus, mēs nevaram gūt pārliecību, ka darba samaksas paaugstināšanas grafikā ir iekļautas pilnīgi visas pedagogu grupas. Savukārt slodžu sabalansēšanas grafikam aprēķini ir iedoti tikai vienai grupai. Aprēķinu par citām grupām nav. MK noteikumu grozījumi tika iesniegti Tiesību aktu portālā 19.04.2023.plkst.23:11. Bet atzinumu sniegšanas termiņš bija noteikts 24.04.2023., savukārt MK sēde par šiem grozījumiem ir plānota 21.04 2023. Tādējādi ir pārkāpts MK kārības rullis, jo atzinumu sniegšanas termiņš ir 10 dienas, steidzamības gadījumā 3 dienas. Valdībai bija 4 mēneši laiks, lai visu veiktu kvalitatīvi un saprātīgā termiņā, savukārt tas, kas notiek tagad, klaji pārkāpj labas pārvaldības principus.”

Tādējādi demisijas pieprasīšanas galvenais iemesls ir streika vienošanās izpildes novilcināšana, kā arī labas pārvaldības principu ilgstoša ignorēšana. Sekundārais demisijas pieprasījuma iemesls ir Ministru prezidenta arogantā attieksme pret nozares pārstāvju aicinājumu apmeklēt 24. aprīlī plānoto izglītības un veselības nozares darbinieku gājienu. Atbilde, kuru tika lūgts sniegt līdz 19. aprīlim, joprojām nav saņemta.

PADOMES ĀRKĀRTAS ATTĀLINĀTĀS SĒDES LĒMUMS

Pamatojoties uz to, ka:

  • Pērnā gada 12.septembrī pieteiktā streika sarunu rezultātā panāktā vienošanās nav izpildīta pilnā apmērā;
  • 24.04.2023. Ministru kabineta ārkārtas sēdē plānots apstiprināt grozījumusMinistru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, kuros nav ņemti vērā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (turpmāk – LIZDA) iepriekš sniegtie iebildumi;
  • ir pārkāpts Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktais labas pārvaldības princips un nav dots samērīgs laiks, lai iepazītos ar plānotajiem noteikumu grozījumiem, lai pārliecinātos, ka tie paredz streika vienošanās izpildi attiecībā pret visām pedagogu grupām un lai izvērtētu veiktos aprēķinus (TAP portāla grozījumi iesniegti 19.04.2023. plkst. 23.11);
  • Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē netika piedāvāti risinājumi, lai izvērtētu un ņemtu vērā LIZDA iebildumus, priekšlikumus par plānotājiem grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, LIZDA Padome n o l e m j:

pieprasīt Ministru prezidenta Artura Krišjāņa Kariņa demisiju, ja Ministru kabineta sēdē tiek apstiprināti grozījumi:

  1. Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” ,
  2. Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”,

kamēr LIZDA netiek dota iespēja saprātīgā termiņā pārliecināties par 2022.gada 12.septembrī pieteiktā streika sarunu vienošanās izpildi.