Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Pētījuma “Par pedagogu darba samaksas ietekmējošiem faktoriem vispārējās izglītības iestādēs Latvijā” rezultāti

Esošais finansēšanas modelis „Nauda seko skolēnam” nenodrošina taisnīgu un motivējošu atalgojumu pedagogiem, ko apliecina Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības ekspertes sociāli ekonomiskajos jautājumos Ilzes Priževoites veiktais pētījums par pedagogu darba samaksu ietekmējošiem faktoriem vispārējās izglītības iestādēs Latvijā.

LIZDA pētījumā atklāta vispārējās izglītības iestāžu pedagogu izteikta neapmierinātība ar esošo darba samaksu un izglītības finansēšanas modeli – 70% aptaujāto. Vairāk nekā pusei jeb 59% aptaujāto pedagogu kopš modeļa „Nauda seko skolēnam” ieviešanas ir arī samazinājusies darba samaksa.

Pētījums aplūkojams šeit: 

Pētījuma par pedagogu darba samaksas ietekmējošiem faktoriem vispārējās izglītības iestādēs rezultāti 2013

Pētījuma prezentācija aplūkojama šeit:

Pētījuma par pedagogu darba samaksas ietekmējošiem faktoriem vispārējās izglītības iestādēs prezentācija 2013