Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Piedalāmies Erasmus+ projekta “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem” vadības sanāksmē Prāgā

Šonedēļ, 29. maijā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvji (Dita Štefenhagena, Ruta Porniece) kopā ar partneriem no Lietuvas, Polijas un Čehijas izglītības arodbiedrībām tikās Erasmus+ projekta “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem” vadības sanāksmē Prāgā, Čehijā.

LIZDA ar partneriem vienojās par tālāko projekta aktivitāšu realizāciju:
1. Digitālas rokasgrāmatas izstrāde jaunajiem pedagogiem par pedagoga pienākumiem un tiesībām, sociālo dialogu, pedagoga lomu nākotnē, komunikācijas prasmēm, darba vidi strādājot ar digitālajiem rīkiem;
2. Apmācības kursa “Profesionāli atbalstīts jaunais pedagogs” izstrāde;
3. Apmācību organizēšana no 2023. gada 15. septembra līdz 17.septembrim treneriem no katras iesaistītās valsts, lai nodrošinātu kursu “Profesionāli atbalstīts jaunais pedagogs “.

Projekta ietvaros regulāri tiek izdotas ziņu avīzes (NEWSLETTERS):

NEWSLETTER JUNE 2023 Newsletter 2_EN