Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Publicēti četru valstu ziņojumi par jauno pedagogu atbalsta sistēmām

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) īstenotajā Erasmus+ projektā “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem” publicēti projekta partneru valstu ziņojumi par jauno pedagogu atbalsta sistēmām četrās valstīs:

1)Latvijas ziņojums par atbalstu jaunajiem pedagogiem latviešu valodā ( 1.1. un 1.2. ) un angļu valodā.

2) Polijas ziņojums par atbalstu jaunajiem pedagogiem poļu valodā un tulkojums angļu valodā.

3)Čehijas ziņojums par atbalstu jaunajiem pedagogiem čehu valodā un tulkotais teksts angļu valodā.

4)Lietuvas ziņojums par atbalstu jaunajiem pedagogiem lietuviešu valodā un teksts angļu valodā.

Apkopojums angļu valodā par situāciju četrās partnervalstīs ir pieejams: TE

Valstu ziņojumos ir apkopota informācijas par atbalsta instrumentiem jaunajiem pedagogiem katrā no projekta partnervalstīm, ietverot informāciju par jauno pedagogu vajadzībām, esošajiem atbalsta instrumentiem, likumdošanu, politiku, izaicinājumiem, labo praksi, izstrādāti priekšlikumi un secinājumi jauno pedagogu atbalsta sistēmai.