Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Aicinām uz noslēdzošo sarunu projekta “Sociālā dialoga uzlabošana izglītībā – Norvēģijas un Latvijas pieredze” ietvaros

Projekta “Sociālā dialoga uzlabošana izglītībā – Norvēģijas un Latvijas pieredze” ietvaros LIZDA maijā ir organizējusi četrus reģionālos forumus, bet kā noslēdzošais pasākums šodien no plkst. 15.00 zoom tiešraidē ir plānota arī Rīgas konference, kurā tiks apkopota visu reģionālo tikšanos pieredze un izdarīti kopējie secinājumi par sociālā dialoga niansēm Latvijas izglītības sistēmā.

Jāatgādina, ka pirmais forums viesojās pie Kurzemes pedagogiem un bija vērojams 5. maijā arodbiedrības “Facebook” kontā. Savukārt nākamās tiešraides notika 12. un 19. maijā, pulcējot attiecīgi Vidzemes un Zemgales kolēģus. 26. maijā LIZDA forums devās uz Latgali.

Forumos piedalās LIZDA pārstāvji, kā arī projekta sadarbības partneri – Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Lielo pilsētu asociācija un Latvijas Izglītības vadītāju asociācija.

Sociālā dialoga forumos bija vērojami ziņojumi un diskusijas par darba ņēmēju, pašvaldību un izglītības iestāžu vadītāju skatījumu sociālā dialoga un sadarbības kontekstā – kā palielināt darba ņēmēju un darba devēju ieguvumus, slēdzot sadarbības līgumus, koplīgumus, ģenerālvienošanās.

Katrā reģionālajā forumā pašvaldību, skolu un LIZDA pārstāvji dalījās pieredzē par to, kā uzlabot visu līmeņu sadarbību, kā arī popularizēs darba ņēmēju un darba devēju labās prakses piemērus izglītībā.