Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

OECD Education at a Glance 2019 Latvijas rezultāti

Ziņojums Education at a Glance: OECD Indicators 2019 ir uzticams informācijas avots, kas raksturo
izglītības sistēmas dažādās valstīs. Tajā sniegti dati par OECD un partnervalstu izglītības sistēmu struktūru,
finansējumu un sniegumu. 

Izglītības un zinātnes ministrijā norāda norāda, ka Education at a Glance 2019 ietvertie dati un informācija ir nozīmīga nacionālās izglītības sistēmas veidošanai, pētniecībai, kā arī izglītības jomas speciālistu darbam. Ziņojums aptver dažādus izglītības rādītājus 36 OECD dalībvalstīs un 10 organizācijas partnervalstīs. Ziņojums tiek sagatavots Starptautiskās izglītības pētījumu programmas izglītības indikatoru tīkla INES darbības ietvaros.

OECD_Education at a Glance 2019 Latvijas rezultāti