Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Pētījuma “Par problēmām un risinājumiem attālināta izglītības procesa nodrošināšanā valsts ārkārtējās situācijas apstākļos” rezultāti

No 27. marta līdz 1. aprīlim (2020. gads) Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) veica pedagogu elektronisko aptauju par attālināto mācību procesu un pedagogu priekšlikumiem attālinātā mācību procesa uzlabošanā. Aptaujā piedalījās sākumskolas, vispārējās, profesionālās izglītības un augstskolu pedagogi. Elektroniskajā aptaujā jautājumi bija sadalīti vairākos blokos:

  • par attālinātā mācību procesa tehnisko nodrošinājumu,
  • par pedagogu, skolēnu, vecāku digitālajām prasmēm,
  • par rīkiem, kādi tiek  izmantoti attālinātā mācību procesa īstenošanā,
  • par papildus nepieciešamo tehnisko atbalstu,
  • par iesaistīto pušu sadarbību attālinātā mācību procesa īstenošanā,
  • par pedagogu un izglītojamo tiesību ievērošanu attālinātā mācību procesa laikā,

Pētījuma “Par problēmām un risinājumiem attālināta izglītības procesa nodrošināšanā valsts ārkārtējās situācijas apstākļos” rezultātu kopsavilkums šeit!