Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Pētījuma “Pedagogu profesionālās atbalsta sistēmas novērtējums” rezultāti

 

LIZDA 2018.gada oktobrī un novembrī organizēja visaptverošu aptauju “Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas novērtējums”, ar mērķi identificēt problēmas dažādos pedagogu profesionālā atbalsta aspektos, kā arī izstrādāt risinājumus atbalsta sistēmas pilnveidošanai kā nacionālajā, tā arī pašvaldības un izglītības iestādes līmenī. Pētījums tika strukturēts vairākos tematiskajos blokos: atbalsts kompetencēs balstīta satura ieviešanā, atbalsts jaunajiem pedagogiem, atbalsts pedagogiem iekļaujošās izglītības nodrošināšanai un atbalsts izglītības iestāžu vadītājiem. Kopumā tika aptaujāti 1258 pedagogi, 509 no aptaujātajiem pedagogiem strādā republikas nozīmes pilsētās, bet pārējie 749 respondenti – novados, tai skaitā arī mazpilsētās.

Pētījumā iegūtie rezultāti liecina, ka finansiālais atbalsts (26,1%) pedagogiem ir teju vai tikpat svarīgs kā sabiedrības atbalsts (23,9%), metodiskais atbalsts (25,2%) un materiāli tehniskais atbalsts (24,9%).

Pētījuma rezultāti aplūkojami šeit: 

Pētījuma Pedagogu profesionālās atbalsta sistēmas novērtējums rezultāti 2018