Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

OECD Education at a Glance 2018

Izglītības pārskats “Education at a Glance: OECD Indicators” ir starptautiski atzīts informācijas avots par izglītības stāvokli pasaulē. Izglītības pārskatā sniegti dati par OECD un partnervalstu izglītības sistēmu struktūru, finansēm un rezultātiem.

Education at a Glance: OECD Indicators 2018 Latvijas dati