Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA vadītā ERASMUS+ projekta sanāksme Viļņā

Ruta Porniece un Dita Štefenhagena kopā ar partneriem no Lietuvas, Polijas un Čehijas 2022. gada 2. un 3. jūnijā apmeklēja LIZDA vadītā Erasmus+ projekta “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem” (Development of Support System for Novice Teachers” projekta Nr.2021-1-LV01-KA220-SCH-000024284) sanāksmi Viļņā. Projekta sanāksmi organizēja Lietuvas Izglītības arodbiedrības (LŠMPS) pārstāves, projekta dalībnieces Inga Puiša un Egle Zukauskaite.
Projekta sanāksmē LIZDA pārstāves kopā ar Lietuvas, Čehijas (Gabriela Tlapova) un Polijas (Dorota Obidniak) partnerēm apsprieda projekta gaitu  – jauno pedagogu aptaujas rezultātus un valstu ziņojumu melnrakstus, kuru iesniegšana paredzēta līdz 30.06.2022.
Aptauju rezultāti parādīja kopējās jauno pedagogu atbalsta problēmas visās no projektā iesaistītajām valstīm – nepietiekošs pedagogu atalgojums, saskaroties ar darba realitāti un pārslodzi, jaunie pedagogi izlemj pamest darbu skolās pēc pāris gadiem, finansējuma nepietiekamība, lai apmaksātu un iekļautu slodzē mentora amata pozīciju, u.c.
Projekta sanāksmē dalībnieces vienojās par tālāko projekta attīstības gaitu katrā no valstīm, par nepieciešamajiem ziņojumiem un dokumentiem (to saturu un struktūru) un aktivitātēm projekta otrajā kārtā, kas tiks uzsākta 2022. gada vasaras un rudens posmā.
LIZDA pateicās LŠMPS par profesionāli organizēto un dinamisko projekta sanāksmi.
Projekta ietvaros regulāri tiek izdotas Ziņu lapas ENG un LV par projekta aktivitātēm Latvijā, Lietuvā, Polijā, Čehijā.
NEWSLETTER AUGUST 2022 ST_Newsletter_EN