Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Starptautiskā lasītprasmes pētījuma 4. klasēm PIRLS 2016 rezultāti

PIRLS ir Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas (IEA) īstenots pētījums, kura mērķis ir sniegt nepieciešamo informāciju izglītības politiķiem un izglītības ekspertiem, lai uzlabotu skolēnu lasītprasmi. Lasītprasme ir spēja saprast un pielietot tās rakstiskās valodas formas, kas nepieciešamas sabiedrībai un indivīdam. Jaunajiem lasītājiem tas nozīmē spēju izprast dažādas grūtības pakāpes tekstus. Lasītprasmes novērtēšanas testi ir skolēnu aptaujas, vecāku aptaujas, skolotāju aptaujas, skolu direktoru aptaujas, aptauja valsts līmenī par izglītības sistēmu. PIRLS 2016 rezultāti iepriecināja, jo mūsu valsts 4 – to klašu skolēni starp 50 pētījuma dalībvalstīm ieņēma augsto 11. vietu. 

Ar IEA PIRLS vadītājas Latvijā, LU Izglītības pētījumu institūta vadošās pētnieces Antras Ozolas sagatavoto PIRLS 2016 pētījuma rezultātu prezentāciju var iepazīties šeit: 

PIRLS_2016_LATVIJAS_REZULTĀTI

 Starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma IEA PIRLS 2016 pirmie rezultāti par 4. klašu skolēnu lasītprasmi
Latvijā un pasaulē. Sagatavojusi Latvijas Universitātes (LU) Izglītības pētniecība institūta vadošā pētniece Antra Ozola: 

PIRLS2016_nacionalais_zinojums