Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Pētījuma “Pedagogu darba tiesības izglītības iestādēs” rezultāti

Pētījuma mērķis: noskaidrot, kā pedagogi vērtē savas zināšanas par darba tiesībām, to aizstāvību izglītības iestādēs, kādi faktori tos ietekmē. Sasniedzamais pētījuma rezultāts – priekšlikumu izstrāde par pedagogu darba tiesību aizstāvības pilnveidošanu iestādes, pašvaldības un valsts līmenī.

Pētījumā piedalījās 2055 pedagogi no visas Latvijas, no tiem 898 jeb 44% dzīvo republikas nozīmes pilsētās, savukārt 1157 jeb 56% – novados, tajā skaitā mazpilsētās. Izlasē tika iekļauti dažāda vecuma dzimuma un reģionālās piederības pedagogi, kuri ieņem dažādus amatus savas izglītības iestādēs un sasnieguši atšķirīgu pieredzi pedagoģijas darbā.

Pētījuma rezultāti:

Pedagogu_darba_tiesības_izglītības_iestādēs_2017

Pētījuma datu prezentācija:

Pedagogu_darba_tiesības_izglītības iestādēs_datu_prezentācija_2017