Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Pētījuma “Skolotāja profesijas prestižs Latvijā” rezultāti

LIZDA no 2016.gada 7.septembra līdz 17.oktobrim internetā veiktās aptaujas rezultāti apstiprina, ka skolotāja profesijas prestižs Latvijā joprojām nav augsts. Tomēr vairums sabiedrības pārstāvju un vidusskolēnu, kuri piedalījās LIZDA aptaujā, norāda, ka paši skolotāja darbu vērtē augstu. Skolotāji kopumā nejūtas novērtēti atbilstoši ieguldītajam darbam. Tas neattiecas tikai uz atalgojumu, bet arī uz sabiedrības novērtējumu, atzinību. Īpaši to var attiecināt uz pirmsskolas izglītības skolotājiem. Tiek atzīts, ka izcils pedagogu darbs netiek īpaši novērtēts. Tajā pašā laikā tiek sagaidīts, lai skolotāji paši par sevi veidotu pozitīvāku priekšstatu, kā arī skolas un skolotāji vairāk popularizētu savu darbu. Tas ir būtiski, jo aptaujas rezultāti vedina domāt, ka daļai no plašākas sabiedrības trūkst pietiekamas izpratnes par skolotāja darba specifiku, pienākumu daudzumu, reālo laika patēriņu, darba vidi, darba sarežģītību un izaicinājumiem, ar ko skolotājiem nākas saskarties ikdienas darbā. Par to liecina atsevišķu apgalvojumu vērtējumos salīdzinoši lielais atbilžu varianta „ne piekrītu, ne nepiekrītu” īpatsvars, kā arī komentāros paustā nostāja, raksturojot ideālu skolotāju.

Pētījuma rezultāti šeit:

Pedagoga_profesijas_prestižs_2016

Pētījuma prezentācija šeit:

Pedagoga_profesijas_prestižs_2016_prezentacija

Pētījuma paneļdiskusijas rezultāti šeit:

Pedagoga_profesijas_prestižs_paneļdiskusija_rezultāti_2016