Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Pētījuma “Pirmsskolā nodarbināto profesionālā dzīves kvalitāte valsts ārkārtējās situācijas apstākļos” rezultāti

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) no 3. līdz 9.aprīlim (2020. gads)  veica elektronisku aptauju par pirmsskolā nodarbināto profesionālo dzīves kvalitāti  valsts ārkārtējās situācijas apstākļos. Aptaujā noskaidrots pirmsskolas pedagogu un viņu palīgu viedoklis par nozīmīgākajiem nodarbinātību ietekmējošiem faktoriem pirmsskolās valsts ārkārtējās situācijas apstākļos: darba organizācija pirmsskolās (tostarp tehniskais nodrošinājums un komunikācija ar iesaistītajām pusēm), pedagogu tiesību ievērošana, aizsardzība pret risku saslimšanai ar Covid – 19. LIZDA ir svarīgi zināt, kādi ir darba apstākļi pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošajiem, ņemot vērā, ka darba samaksa tiek nodrošināta no pašvaldību budžeta un pirmsskolām jānodrošina dežūrgrupu darbs.

Pētījuma “Pirmsskolā nodarbināto profesionālā dzīves kvalitāte valsts ārkārtējās situācijas apstākļos” rezultātu kopsavilkums šeit!