Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Projekti un pētījumi

Projekti un pētījumi - Starptautiskie pētījumi

OECD TALIS 2018 rezultātu kopsavilkums

Publicēts
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD Starptautiskais mācību vides pētījums TALIS ir prestižākais starptautisks pētījums par skolotājiem, skolu vadītājiem un mācību vidi skolās. Šajā datu izlasē iekļautie secinājumi balstās informācijā, ko snieguši publiskajās un privātajās vispārizglītojošajās skolās strādājošie pamatizglītības skolotāji un skolu direktori.      TALIS 2018 pirmo rezultātu kopsavilkums... Lasīt vairāk

OECD Education at a Glance 2018

Publicēts
Izglītības pārskats "Education at a Glance: OECD Indicators" ir starptautiski atzīts informācijas avots par izglītības stāvokli pasaulē. Izglītības pārskatā sniegti dati par OECD un partnervalstu izglītības sistēmu struktūru, finansēm un rezultātiem. Education at a Glance: OECD Indicators 2018 Latvijas dati

Starptautiskā lasītprasmes pētījuma 4. klasēm PIRLS 2016 rezultāti

Publicēts
PIRLS ir Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas (IEA) īstenots pētījums, kura mērķis ir sniegt nepieciešamo informāciju izglītības politiķiem un izglītības ekspertiem, lai uzlabotu skolēnu lasītprasmi. Lasītprasme ir spēja saprast un pielietot tās rakstiskās valodas formas, kas nepieciešamas sabiedrībai un indivīdam. Jaunajiem lasītājiem tas nozīmē spēju izprast dažādas grūtības pakāpes tekstus.... Lasīt vairāk

OECD PISA 2015 Latvijas dati starptautiskā salīdzinājumā

Publicēts
Pētījumā „Vienādi kvalitatīvas izglītības ieguves iespējas Latvijā starptautiskā salīdzinājumā”, kuru sagatavojis PISA vadītājs Latvijā, Latvijas Universitātes mācību prorektors profesors Andris Kangro, izkristalizējas vairāki fakti par izglītības kvalitāti Latvijā, kura bieži vien sabiedrībā tiek apšaubīta. Aicinām iepazīties ar vairākiem pētījuma rezultātiem un to secinājumiem, kuri uzskatāmi pierāda, ka izglītības kvalitāte Latvijā, salīdzinājumā... Lasīt vairāk