Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Par mums > Struktūra > Teritoriālās arodorganizācijas un arodorganizāciju apvienības

Teritoriālās arodorganizācijas un arodorganizāciju apvienības

LIZDA teritoriālā arodorganizācija aptver noteiktu ģeogrāfisku darbības teritoriju, kurā apvienojas LIZDA pirmorganizācijas. 2019. gada 1. janvārī LIZDA biedri ir apvienoti 37 teritoriālās arodorganizācijās (novadu/starpnovadu/pilsētu arodorganizācijas) un 1 arodorganizāciju apvienībā. Visus jautājumus, kas saistīti ar arodorganizāciju apvienību organizatorisko uzbūvi, kompetenci, dibināšanas, darbības, lēmumu pieņemšanas kārtību piemēro Statūtu noteikumus attiecībā uz teritoriālo arodorganizāciju.  LIZDA VI kongresā pieņemtie arodbiedrības Statūti nosaka, ka

 Teritoriālās arodorganizācijas kompetencē ir:

  • organizēt LIZDA Statūtu, darbības pamatvirzienu, Kongresa, Padomes un Valdes lēmumu izpildi;
  • pārstāvēt arodbiedrību un tās biedrus savas darbības teritorijas valsts, pašvaldību iestādēs, tiesā, sabiedriskajās un citās organizācijās;
  • koordinēt un vadīt teritoriālās organizācijas pirmorganizāciju un biedru darbību, aizstāvēt viņu tiesības un intereses;
  • slēgt vienošanās ar pašvaldībām, sadarboties ar konkrēto teritoriju izglītības pārvaldes institūcijām;
  • sniegt praktisku palīdzību pirmorganizācijām darba koplīgumu sastādīšanā un noslēgšanā;
  • organizēt vietēja mēroga akcijas, koordinēt LIZDA kopējo akciju realizēšanu un piedalīties tajās;
  • izglītot arodbiedrības biedrus;
  • sekmēt jaunu pirmorganizāciju veidošanos, iesaistīt arodbiedrībā jaunus biedrus;
  • organizēt arodbiedrības biedru un pirmorganizāciju reģistrāciju, biedru naudas iekasēšanu un uzskaiti;

Detalizēta informācija par LIZDA teritoriālām arodorganizācijām un arodorganizāciju apvienībām atrodama LIZDA Statūtu VIII sadaļā, skatīt šeit: 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības statūti