Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Projekti un pētījumi

Projekti un pētījumi - LIZDA pētījumi

Aptaujas “Par augstākās izglītības iestāžu mācībspēku darba apstākļiem” rezultāti un prezentācijas

Publicēts
No 2019. gada aprīļa līdz septembrim Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība veica Latvijas augstākās izglītības iestāžu mācībspēku interneta aptauja par viņu darba apstākļiem augstskolās. Rezultāti parādīja, ka augstskolu un koledžu nodarbinātībā pastāv vairākas problēmas - zems atalgojums, darba samaksa netiek iekļauti visi darba pienākumi. mācībspēki ir pārslogoti un nereti... Lasīt vairāk

Pētījuma “Pedagogu profesionālās atbalsta sistēmas novērtējums” rezultāti

Publicēts
  LIZDA 2018.gada oktobrī un novembrī organizēja visaptverošu aptauju “Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas novērtējums”, ar mērķi identificēt problēmas dažādos pedagogu profesionālā atbalsta aspektos, kā arī izstrādāt risinājumus atbalsta sistēmas pilnveidošanai kā nacionālajā, tā arī pašvaldības un izglītības iestādes līmenī. Pētījums tika strukturēts vairākos tematiskajos blokos: atbalsts kompetencēs balstīta satura ieviešanā,... Lasīt vairāk

Pētījuma “Pedagogu darba tiesības izglītības iestādēs” rezultāti

Publicēts
Pētījuma mērķis: noskaidrot, kā pedagogi vērtē savas zināšanas par darba tiesībām, to aizstāvību izglītības iestādēs, kādi faktori tos ietekmē. Sasniedzamais pētījuma rezultāts - priekšlikumu izstrāde par pedagogu darba tiesību aizstāvības pilnveidošanu iestādes, pašvaldības un valsts līmenī. Pētījumā piedalījās 2055 pedagogi no visas Latvijas, no tiem 898 jeb 44% dzīvo republikas nozīmes... Lasīt vairāk

Pētījuma “Skolotāja profesijas prestižs Latvijā” rezultāti

Publicēts
LIZDA no 2016.gada 7.septembra līdz 17.oktobrim internetā veiktās aptaujas rezultāti apstiprina, ka skolotāja profesijas prestižs Latvijā joprojām nav augsts. Tomēr vairums sabiedrības pārstāvju un vidusskolēnu, kuri piedalījās LIZDA aptaujā, norāda, ka paši skolotāja darbu vērtē augstu. Skolotāji kopumā nejūtas novērtēti atbilstoši ieguldītajam darbam. Tas neattiecas tikai uz atalgojumu, bet arī... Lasīt vairāk

Pētījuma “Par pedagogu darba samaksas ietekmējošiem faktoriem vispārējās izglītības iestādēs Latvijā” rezultāti

Publicēts
Esošais finansēšanas modelis „Nauda seko skolēnam” nenodrošina taisnīgu un motivējošu atalgojumu pedagogiem, ko apliecina Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības ekspertes sociāli ekonomiskajos jautājumos Ilzes Priževoites veiktais pētījums par pedagogu darba samaksu ietekmējošiem faktoriem vispārējās izglītības iestādēs Latvijā.LIZDA pētījumā atklāta vispārējās izglītības iestāžu pedagogu izteikta neapmierinātība ar esošo darba samaksu un... Lasīt vairāk