Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts par izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanu

Piektdiena 15/11/2013

07.08.2013. stājās spēkā grozījumi Izglītības likumā, kur 30.panta 4(1) daļā teikts, ka valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju profesionālā darbība tiek novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas rezultāti tiek izmantoti par pamatu lēmumam par izglītības iestādes vadītāja atbilstību ieņemamajam amatam, un tos var ņemt vērā, veicot izglītības iestādes vadītāja materiālo stimulēšanu.

Lai vadītāju vērtēšanas process izglītības iestādēm neradītu papildu noslogojumu, Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) to ir iekļāvis izglītības iestādes akreditācijas procesā. IKVD izveidota darba grupa, kurā bija pārstāvētas vairāk nekā 15 dažādas organizācijas, tostarp Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes un eksaminācijas centrus, vispārējās un profesionālās izglītības programmas, un novērtē valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”.

Šobrīd izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts ir iesniegts izvērtēšanai Izglītības un zinātnes ministrijā. Ar izstrādāto projektu 13.11.2013. IKVD vadītāja Inita Juhņēviča un dienesta kvalitātes novērtēšanas departamenta direktore Kristīne Strūberga iepazīstināja LIZDA izglītības iestāžu vadītāju komisiju.

Aicinām arī Jūs iepazīties ar izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu un savus priekšlikumus lūdzam sūtīt Izglītības kvalitātes valsts dienestam (ikvd@ikvd.gov.lv)!

Ministru kabineta noteikumu projekts “Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes un eksaminācijas centrus, vispārējās un profesionālās izglītības programmas, un novērtē valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesion from Latvian Trade Union of Education and Science Employees