Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA brīdinājuma streika prasības

Ceturtdiena 12/11/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 2015.gada 11.novembrī ārkārtas padomes sēdē lēma par vienas dienas izglītības un zinātnes darbinieku brīdinājuma streiku š.g. 27.novembrī.

LIZDA padomes 11.11.2015. lēmums ŠEIT

LIZDA padome nolēma, ņemot vērā neapmierinošos izlīgšanas komisijas darba rezultātus, pieņemt lēmumu par nozares arodbiedrības vienas dienas brīdinājuma streiku š.g. 27.novembrī, pamatojoties uz Streiku likuma 11.panta pirmo daļu, Darba strīdu likuma 15.panta piekto daļu. Streika forma ir izglītības un zinātnes darbinieku darba pārtraukšana uz vienu dienu ar mērķi pievērst atbildīgo valsts amatpersonu un sabiedrības uzmanību kritiskajai nevienlīdzības situācijai nozarē un panākt sekojošu streika prasību izpildi:

1. pilnveidot pedagogu darba samaksas jauno modeli, ņemot vērā LIZDA priekšlikumus, kā arī novirzīt likumprojektā “Par valsts budžetu 2016.gadam” rezervētos 9 milj. euro  pārejas periodam Ministru kabineta noteikumu Nr. 1616 un Nr. 836 pilnveidei, paredzot darba samaksas nosacījumu uzlabošanu pirmsskolas izglītības iestādēs, mazajās izglītības iestādēs (izglītojamo skaits līdz 100) strādājošajiem, atbalsta personālam, kā arī nepieļaut darba samaksas pasliktināšanu nozarē strādājošajiem;

2. paredzēt zinātnes un augstākās izglītības darbinieku darba samaksas paaugstināšanu, nodrošinot Augstskolu likuma 78.panta  septītās daļas pakāpeniskai izpildei likumprojektā “Par valsts budžetu 2016.gadam” papildus finansējumu 6 milj.euro un Zinātniskās darbības likuma 33.panta otrās daļas pakāpeniskai izpildei likumprojektā “Par valsts budžetu 2016.gadam” papildus finansējumu 3,6 milj. euro.

LIZDA aicina ikvienu izglītībā un zinātnē strādājošo atbalstīt streiku, lai panāktu, ka valsts amatpersonas ieklausās sociālajos partneros. Mums kopīgiem spēkiem jāparāda, ka šobrīd būtiska ir arī valdības attieksmes maiņa!