Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Streikotāju skaits un iestādes

Ceturtdiena 19/11/2015

Tabula ar izglītības un zinātnes iestādēm, kuras piedalās 27. novembra brīdinājuma streikā un streikotāju skaits

19.11.2015 plkst. 14:00 : 845 izglītības un zinātnes iestādes, 22 360 izglītības un zinātnes darbinieki
20.11.2015 plkst. 18:00 : 869 izglītības un zinātnes iestādes, 23 162 izglītības un zinātnes darbinieki
23.11.2015 plkst. 18:00 : 888 izglītības un zinātnes iestādes, 23 759 izglītības un zinātnes darbinieki
24.11.2015 plkst. 18:00 : 905 izglītības un zinātnes iestādes, 24 270 izglītības un zinātnes darbinieki
25.11.2015 plkst. 18:00 : 911 izglītības un zinātnes iestādes, 24 577 izglītības un zinātnes darbinieki

Aicinām izglītības un zinātnes iestādes galīgo lēmumu par darbinieku piedalīšanos streikā un streikotāju skaitu
paziņot LIZDA dalīborganizācijām līdz
24.11.2015, lai spētu savlaicīgi informēt pašvaldības un bērnu vecākus. 

LIZDA vēlas pateikties saviem biedriem par atsaucību, atbalstu un ticību, kas veicina arodbiedrības kopības spēku, lai spētu pārliecinoši iestāties par izglītībā un zinātnē strādājošo tiesībām un interesēm. Tāpat arī pateicamies par izpratni un sadarbību vecāku organizācijām un pašvaldībām, kuras ir gatavas atbalstīt un respektēt tos izglītības un zinātnes darbiniekus, kuri piedalīsies streikā, lai paustu savu attieksmi pret pastāvošo politiku izglītības un zinātnes nozarē, valdības vienaldzīgo un nievājošo attieksmi, nekvalitatīvi izstrādāto atalgojuma modeli, kurš draud pasliktināt situāciju tik daudziem izglītības darbiniekiem un neveicinās kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanu, kā arī, lai panāktu, ka valdība ieklausās un nekavējoties uzlabo situāciju tiem izglītībā un zinātnē strādājošajiem, kuri jau gadiem saņem neadekvāti zemu atalgojumu. 

"Tas spēks, kas niecīgs pilienā, top liels un varens kopumā!"