Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   "LIZDA Vēstnesis" #2 |ziema

Pirmdiena 22/02/2016

Iznācis otrais arodbiedrības žurnāla “LIZDA Vēstnesis” numurs. Šajā numurā lasiet: Streiks faktos; IZM piedāvātā modeļa versija ar LIZDA komentāriem; pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana; LIZDA starptautiskā sadarbība; “Parunāsim atklāti?” – pedagogu motivācija; akcijas “Skolas diena 2015” rezultāti; intervija ar zinātnieci Guntu Čeksteri.

"LIZDA Vēstnesis" ELEKTRONISKĀ VERSIJA