Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   "LIZDA Vēstnesis" #3| pavasaris

Otrdiena 24/05/2016

Iznācis trešais arodbiedrības žurnāla “LIZDA Vēstnesis” numurs. Šajā numurā lasiet: LIZDA un IZM noslēgusi sadarbības līgumu; sociālais dialogs - respekts un komunikācija; ekspertu komisijas - sasaiste ar nozares praktiķiem; pedagogu darba samaksas modelis; Liepājas Universitātes sasniegumi; intervijas ar Kuldīgas starpnovadu arodorganizācijas priekšsēdētāju Aigu Šēnbergu; būt vai nebūt izdienas pensijām; darba svētki; iepazīsties ar LIZDA biedra karti.

ELEKTRONISKĀ VERSIJA 

Lizda pavasaris 2016_web (3) from Latvian Trade Union of Education and Science Employees