Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA apbalvojusi pedagogam draudzīgākās izglītības iestādes 2016

Trešdiena 23/11/2016

23.novembrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) svinīgi piešķīra statusu "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2016" pasniedzot goda plāksnes 9 izglītības iestādēm, kuru vadītāji – darba devēji – piedalījās arodbiedrības rīkotajā konkursā, lai novērtētu pedagogu darba apstākļus.

LIZDA konkursā piedalījās 19 izglītības iestādes, kurās viesojās žūrija, lai novērtētu pedagogu sociālo drošību un darba koplīgumu, darba organizāciju, infrastruktūru, darba kvalitātes veicināšanu un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošību, aizsardzību, mikroklimatu un savstarpējās attiecības, reputāciju, atalgojumu. Par pedagogiem draudzīgu var uzskatīt izglītības iestādi, kurā izveidota sakārtota sociālā, fiziskā un informatīvā vide.

Arodbiedrība piešķir statusu „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2016” un izsaka īpašu atzinību:

Iecavas vidusskolai,

Inčukalna pamatskolai,

Daugavpils pilsētas 4.speciālajai PII,

Valmieras 2.vidusskolai,

Madlienas vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”,

Jaunpils vidusskolai,

Talsu PII “Sprīdītis”,

Cēsu Pilsētas vidusskolai,

Naukšēnu novada vidusskolai.

LIZDA izsaka atzinību, un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija pasniegusi īpašu balvu: Biķernieku pamatskolai.

 

Izglītības un zinātnes ministrija pasniedza Pateicības rakstu:

Lejasciema vidusskolai.

 

Latvijā lielākais ģimenes portāls www.mammamuntetiem.lv pasniedza savu simpātiju balvu: Straupes pamatskolai un Veselavas PII.  

 

LIZDA izsaka atzinību un pateicību par dalību konkursā:

Daugavpils 10.vidusskolai,

Jelgavas pilsētas pašvaldības  PII “Lācītis”,

Liepājas PII “Margrietiņa”,

Rīgas 61.PII,

Straupes pamatskolai,

Taurenes pamatskolai,

Taurupes pamatskolai,

Veselavas PII.

LIZDA konkursa mērķis – veidot darba devēju lielāku izpratni par cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem un veicināt darba vides pilnveidi, lai tā kvalitatīvi nodrošinātu pedagogu profesionālo darbību un apmierinātu sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas izglītības. 

Apsveicam visus konkursa dalībniekus!  

Paldies konkursa atbalstītājiem, par sarūpētajām balvām!  

 

Pasākuma foto galerija 

Pasākuma VIDEO