Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA aicina IZM izstrādāt skaidrus kritērijus augstākās izglītības iestāžu reorganizācijai

Trešdiena 11/01/2017

2017.gada 11.janvārī notika Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) ārkārtas Valdes sēde, kurā kopā ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) vadību tika uzklausīti Izglītības un zinātnes (IZM) Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta pārstāvju skaidrojumi par plānoto augstskolas reorganizācijas plānu.

IZM pārstāvji savā prezentācijā klātesošos iepazīstināja ar ministrijas skatījumu uz šobrīd Latvijas augstskolās piedāvāto pedagoģijas studiju programmu klāstu. IZM skaidroja, kādēļ Latvijas Universitātei (LU) kā nacionālā daudznozaru universitātei, būtu jābūt vadošajai jauno pedagogu sagatavošanā. IZM šobrīd piedāvātajā reorganizācijas modelī ir paredzēta arī akadēmiskā personāla, tai skaitā filiāļu personāla un studējošo, integrāciju LU.

Ministrija plāno koncentrēt pedagoģijas studiju programmu apgūšanu vairākās universitātēs - Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolā un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Pedagoģijas studiju programmas tiks integrēta kopā ar sociālo un humanitāro, kā arī eksakto zinātnes nozaru studijām.

LIZDA Valde uzklausījusi RPIVA vadības un IZM pārstāvjus, pieņēma sekojošus lēmumus:

  1. Neatbalstīt RPIVA reorganizāciju;
  2. Aicināt IZM sadarbībā ar sociālajiem partneriem un augstākās izglītības īstenošanā iesaistītajām pusēm izstrādāt skaidrus kritērijus augstākās izglītības iestāžu reorganizācijai, kas būtu balstīti uz nopietnu, nesasteigtu un caurspīdīgu augstākās izglītības sistēmas, studiju programmu un augstākās izglītības iestāžu darbības izvērtējumu, raugoties no Latvijas tautsaimniecības un nacionālo interešu perspektīvas;
  3. Iesniegt pieprasījuma vēstuli Augstākās izglītības padomei, Rektoru padomei, Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), Latvijas Studentu apvienībai un Saeimas frakcijām un atbildīgajai Saeimas komisijai, kā arī uzrunāt Ministru prezidentu Māri Kučinski (ZZS) un Valsts prezidentu Raimondu Vējoni;
  4. Sasteigtas un nepārdomātas RPIVA reorganizācijas gadījumā sasaukt LIZDA Padomes ārkārtas sēdi, kurā vajadzības gadījumā lemt par tālāko rīcību, aizstāvot RPIVA LIZDA biedru intereses.

LIZDA norāda, ka šī ir kārtējā IZM steidzamības kārtā izstrādātā un virzītā reforma, kas nav saskaņota ar iesaistītajām pusēm. LIZDA uzskata, ka veicamās reformas nav veicamas bez savstarpēja dialoga ar iesaistītajām pusēm, piedāvātajām izmaiņām ir jābūt argumentētām un vērstām uz izglītības nozares ilgtermiņa attīstību!