Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   LIZDA izsaka pateicību izglītībā un zinātnē strādājošajiem par drosmi un iesaisti streikā

Trešdiena 02/12/2015

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) lielā cieņā izsaka pateicību ikvienam izglītības un zinātnes darbiniekam, kurš noticēja kopības spēkam un ar pārliecību pauda savu attieksmi par pastāvošo situāciju, pievienojoties LIZDA brīdinājuma streikam 27.novembrī. 

Lēmums par streiku nav viegls – tas ir skaļš, komplicēts un līdzi nes neskaitāmas viedokļu sadursmes, ar stereotipiem apaugušus uzskatus un kādam arī – vainas apziņu. Mēdz teikt “strādāt skolā ir misijas darbs” un “zinātnē strādā tikai entuziasti”. Uz šiem diviem vaļiem balstās liela daļa sabiedrības uzskati, līdz ar to, tiklīdz pedagogi un zinātnē strādājošie izsaka bažas un neapmierinātību par saņemto atalgojumu un nozares politiku, pretī saņem skaļas pretargumentu gūzmas, piemēram, maldīgi pielīdzinot izglītību brīvā tirgus konkurences principiem – cik daudz un labi strādāsi, tik daudz nopelnīsi, vienmēr ir izvēle aiziet, ja kaut kas neapmierina un katrs pats cīnās par savām iespējām un izaugsmi. Līdzīgi ir arī ar zinātni, šobrīd valstī piekoptā politika izpaužas kā – izdzīvos stiprākais. Taču būtiski ir saprast to, ka izglītība un zinātne ir viens no pamatiem veselīgai, izglītotai, patriotiskai un demokrātiskai sabiedrībai. Izglītības un zinātnes nozarei ir nepieciešamas investīcijas un pārdomāta politika, kas pieturās pie valstī pieņemtajiem attīstības dokumentiem un seko līdzi Eiropā un pasaulē atzītām pamatnostādnēm valsts ilgtspējīgai attīstībai. 

Vairāku valdības pārstāvju nievājošā un nihilistiskā attieksme ir destruktīva. Šādas attieksmes paušana publiskajā telpā un pieņemot politiskus lēmumus, pozitīvas pārmaiņas neviesīs. Izglītības un zinātnes darbiniekiem ir ļoti svarīgi būt vienotiem un skaļi paust savu viedokli, un pastāvēt par sevi. 

Streiks un cita veida protesti nav tikai par to, lai palielinātu algas. Tā ir katra pilsoniskā iesaiste, lai nepieļautu bezatbildīgu attieksmi no valdības un nozares ministrijas puses, jo ikvienam bērnam ir tiesības saņemt kvalitatīvu, pieejamu, bezmaksas izglītību, un ikvienas progresīvas valsts pamatā ir attīstīta, mūsdienīga zinātniskā darbība. 

Domājot par Latvijas nākotni un attīstību, nevaram klusēt par problēmām, kuras redzam izglītībā un zinātnē. Mēs nevaram pieļaut, ka mūsu profesionāļi izbrauc no valsts, zaudē prieku un entuziasmu par savu darbu un pierod pie tā, ka netiek sadzirdēti. 

24 577 izglītības un zinātnes darbinieku spēja būt vienotiem un spert drosmīgu soli, ir gana spēcīgs brīdinājuma signāls valdībai un motivācija arodbiedrībai turpināt iesākto –  cīnīties par to, lai aug izglītības kvalitāte, notiek straujāka zinātnes attīstība un nozares darbinieki strādā ar prieku, entuziasmu un ir spējīgi pilnveidot sevi, nedomājot par to, kā izdzīvot no algas līdz algai. 

Diemžēl valdība budžeta 2.lasījumā noraidīja priekšlikumu Augstskolu likuma 78.panta  septītās daļas pakāpeniskai izpildei likumprojektā “Par valsts budžetu 2016.gadam” piešķirt papildus finansējumu 6 milj.euro un Zinātniskās darbības likuma 33.panta otrās daļas pakāpeniskai izpildei likumprojektā “Par valsts budžetu 2016.gadam” piešķirt papildus finansējumu 3,6 milj. euro. LIZDA neatkāpsies no savām prasībām arī turpmāk un uzskata, ka valdībai jāapzinās nodarītais kaitējums augstākās izglītības un zinātnes attīstībai. 

Konkrēti streika rezultāti attiecībā uz vispārējo un profesionālo izglītību dotajā brīdi nav zināmi, jo tikai 7. decembrī Izglītības un zinātnes ministrija informēs arodbiedrību un sabiedrību par to, kādā veidā tiks izlietoti piešķirtie 9 miljoni pedagogu darba samaksai. LIZDA iestājās par to, lai neciestu lielo skolu skolotāji un tūlītēji tiktu uzlabota situācija tiem pedagogiem, kuri jau gadiem saņem neadekvāti zemu atalgojumu, īpaši akcentējot pirmsskolu pedagogus, atbalsta personālu un mazo skolu (izglītojamo skaits līdz 100) pedagogus.

Ceram uz turpmāku jūsu atbalstu, mūsu biedru skaita pieaugumu un ieguldītā darba vainagošanos ar rezultātiem.
Mūsu spēks ir kopībā un pārliecībā katram par sevi!
Cieņā,
Inga Vanaga, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja