Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Biedriem > Biedru iespējas > Biedru interešu aizstāvība > LBAS

LBAS

LIZDA ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) biedrs. LBAS īsteno profesionālu arodbiedrības biedru un darba ņēmēju interešu aizstāvību nozaru un starpnozaru līmenī.

LIZDA savu biedru intereses pārstāv sekojošās LBAS institūcijās:

  • Padome*
  • Valde
  • Darba aizsardzības komisija
  • Arodbiedrību juristu komisija
  • Dzimumu līdztiesības padome
  • Jauniešu padome
  • Budžeta komisija
  • Arodbiedrību vadītāju un vietnieku komisija
  • Arodbiedrību sabiedrisko attiecību komisija

*LIZDA pārstāvji LBAS padomē

LIZDA pārstāvji LBAS padomē

LIZDA VADĪBA
1. Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja
2. Irina Avdejeva, LIZDA priekšsēdētājas vietniece

ZEMGALE
3.Māra Graudiņa, LIZDA Bauskas novada arodorganizācijas priekšsēdētāja
4. Linda Gruziņa, LIZDA Tukuma novada arodorganizācijas priekšsēdētāja

LATGALE
5. Vita Vanagele, LIZDA Augšdaugavas novada arodorganizācijas priekšsēdētāja

KURZEME
6. Indra Mokorenko, LIZDA Dienvidkurzemes novada arodorganizācijas priekšsēdētāja
RĪGA
7. Māris Lauberts, LIZDA Latvijas Zinātnes darbinieku arodorganizāciju apvienības priekšsēdētājs
8. Anita Asare, Rīgas pilsētas arodorganizācijas priekšsēdētāja
9. Nataļja Grjazeva, Rīgas pilsētas arodorganizācijas priekšsēdētājas vietniece

VIDZEME
10. Velga Kalniņa, LIZDA Ogres novada arodorganizācijas priekšsēdētāja
11. Anda Vecroze, LIZDA Pierīgas novadu arodorganizācijas priekšsēdētāja

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pārstāvji ievēlēti LIZDA padomes 03.06.2015. sēdē