Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Biedriem > Biedru iespējas > Nelaimes gadījumu fonds > Nelaimes gadījums

Nelaimes gadījums

Nelaimes gadījums ir pēkšņs, neparedzēts, no LIZDA biedra gribas neatkarīgs, cēloniskā sakarībā ar ārēju spēku iedarbību radies notikums, kā rezultātā nodarīts kaitējums biedra dzīvībai, veselībai vai fiziskajam stāvoklim un, tam iestājoties, atbilstoši fonda nolikumam, paredzēts materiālais pabalsts.

Par nelaimes gadījumu uzskata sekojošus gadījumus, kas notikuši bez biedra iepriekšēja nodoma:

 • sadzīves traumas, kas radušās ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc ārēja spēka iedarbības,
 • ceļu satiksmes negadījumos gūtās traumas,
 • slīkšana,
 • siltumdūriens, saules dūriens,
 • apsaldēšanās,
 • apdegumi,
 • zibens spēriens,
 • elektrotraumas,
 • saindēšanās ar gāzi vai saindēšanās ar vielām, kas lietotas neuzmanības dēļ,
 • dzīvnieku kostas brūces,
 • ērču encefalīts, gadījumos, kad biedrs iepriekš ir saņēmis pilnu vakcinācijas kursu noteiktajos termiņos,
 • insekta kodiens, kā rezultātā iestājas nāve,
 • laima slimība, ja biedrs iepriekš ir saņēmis pilnu vakcinācijas kursu (pret ērču encefalītu) noteiktajos termiņos.

Par nelaimes gadījumiem netiek atzīti un materiālā palīdzība netiek izmaksāta sekojošos gadījumos:

 • kas iestājušies alkohola (alkohola reibums ir vienāds vai pārsniedz noteikto normu ar kādu ir atļauts vadīt transporta līdzekli), toksisku vai narkotisku vielu lietošanas rezultātā;
 • kas saistīti ar pašnāvību vai pašnāvības mēģinājumu, vai citu apzinātu kaitējumu savai veselībai;
 • kam par cēloni ir psihiskas reakcijas, neatkarīgi no iemesla, kas šīs reakcijas izraisījuši;
 • kas notikuši operācijas, ārstēšanas, vai citu medicīnisko procedūru laikā vai to rezultātā;
 • kurus izsaukuši miesas bojājumi, iepriekš gūtas traumas, slimības – tādas kā epilepsija, cukura diabēts, miokarda infarkts, asinsrites traucējumi, mugurkaula deformācija u.c.;
 • kas radušies LIZDA biedram veicot pretlikumīgu darbību;
 • kas radušies LIZDA biedram vadot transportlīdzekli bez tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekli;
 • kas notikuši LIZDA biedram nirstot ar elpošanas aparātu, nodarbojoties ar klinšu kāpšanu, alpīnismu, speleoloģiju, medībām, jāšanu, izmantojot bezmotora lidmašīnas, žiroplānus, planierus, deltaplānus, kā arī, lecot ar izpletni, vai gumijas atsaitē, kā arī nodarbojoties ar jebkādu ekstrēmu sporta veidu vai hobiju;
 • kas radušies sakarā ar nepārvaramu varu, kuru puses nav varējušas paredzēt, novērst un par kurām tās nenes atbildību;
 • kas iestājušies, kad LIZDA biedrs atrodas apcietinājumā;
 • infekcijas slimības vai slimības, ko izraisījis insektu kodiens vai dzēliens, vai to sekas, izņemot ērču encefalītu;
 • arodslimības;
 • inficēšanās ar trakumsērgu vai tetānusu audu traumatiska bojājuma dēļ;
 • vēdera un vēdera lejas daļas trūci, izņemot gadījumus, kad tā radusies pret biedra gribu tāda ārēja mehāniska spēka rezultātā, uz kuru attiecas fonda nolikuma nosacījumi;
 • nelaimes gadījumi, kas notikuši ārpus Latvijas teritorijas;
 • fonds nemaksā par nelaimes gadījumiem, kas gūti alkohola reibumā.