Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Biedriem > Biedru iespējas > Biedru interešu aizstāvība > Valdībā

Valdībā

LIZDA savu biedru intereses pārstāv gan valdībā, gan nozaru ministrjās:

 • Ministru kabineta sēdēs
 • Valsts sekretāru sanāksmēs
 • Nacionālā trīspusējās sadarbības padomē (NTSP)
 • NTSP Budžeta un nodokļu apakšpadomē
 • NTSP Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē (PINTSA)
 • NTSP Sociālās drošības apakšpadomē (SDA)
 • Nozares ministriju darba grupās, komisijās

 

Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM):

 • Projekta Nr.8.3.6.2/17/I/001 “Iglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un ieviešana” uzraudzības padomē
 • IZM konsultatīvajā padomē “Izglītība visiem”
 • Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) Personu izvērtēšanas komisijā
 • IKVD studiju akreditācijas komisijā
 • Vispārējās izglītības satura konsultatīvā padome
 • IZM darba grupā par konceptuāli jaunas skolotāju izglītības sistēmas izveidi Latvijā