Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Biedriem > Biedru iespējas > Nelaimes gadījumu fonds > Materiālā palīdzība

Materiālā palīdzība

LIZDA nelaimes gadījumu fonda materiālās palīdzības veidi

 Palīdzības veids  Palīdzības summa
 Ārstēšanās izdevumu segšana nelaimes gadījuma rezultātā  līdz 500 EUR
 Darba nespēja nelaimes gadījuma rezultātā:
– slimnīcas dienas nauda (6 EUR dienā x 100 dienas);
– darba nespējas dienas nauda (3 EUR dienā x 3 darba dienas)
600 EUR
9 EUR
 Kaulu lūzumi nelaimes gadījuma rezultātā  līdz 2500 EUR
 Traumas nelaimes gadījuma rezultātā  līdz 2500 EUR
 Paliekoša invaliditāte nelaimes gadījuma rezultātā  līdz 2500 EUR
 Nāve nelaimes gadījuma rezultātā  1000 EUR